atlas-roslin.pl

rok 2007

30.12.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Stanisława Kucharzyka: starzec długolistny (Senecio papposus), goździk kosmaty (Dianthus armeria), narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcissus), ostrożeń wschodniokarpacki (Cirsium waldsteinii), lepnik zwyczajny (Lappula squarrosa), lepczyca rozesłana (Asperugo procumbens), czeremcha skalna (Padus petraea), wietlica alpejska (Athyrium distentifolium), głodek murowy (Draba muralis), dąbrówka żółtokwiatowa (Ajuga chamaepitys), suchotraw twardy (Sclerochloa dura), śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa), turzyca brzegowa (Carex riparia)
i uzupełnienia fotografii

(updates): dzwonek piłkowany (Campanula serrata), goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea),

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: traganek piaskowy (Astragalus arenarius), żebrzyca roczna (Seseli annuum), mokrzyca Kitaibela (Minuartia kitaibelii), mokrzyca wiosenna (Minuartia verna), pięciornik norweski (Potentilla norvegica), jaskier krążkolistny (Ranunculus circinatus), kostrzewa blada (Festuca pallens)
i uzupełnienia fotografii

(updates): potocznik wąskolistny (Berula erecta), jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), len przeczyszczający (Linum catharticum), nawrot lekarski (Lithospermum officinale).

* Dziękuję Piotrowi Dańda i Annie Nowak-Dańda za skorygowanie ilustracji na stronie mokrzyca Kitaibela (Minuartia kitaibelii).

02.12.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: pluskwica europejska (Actaea europaea), dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia), dziewanna Chaixa austriacka (Verbascum chaixii ssp. austriacum), tojad dzióbaty typowy (Aconitum variegatum ssp. variegatum), tojad sudecki typowy (Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum), tojad sudecki gruczołowy (Aconitum plicatum ssp. sudeticum), Aconitum xberdaui nssp. walasii,
i uzupełnienia fotografii

(updates): ożanka pierzastosieczna (Teucrium botrys), rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera), lulek czarny (Hyoscyamus niger), ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum), oleśnik górski (Libanotis pyrenaica), fiołek żółty sudecki (Viola lutea ssp. sudetica), Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum, mikołajek płaskolistny (Eryngium planum), pszeniec leśny (Melampyrum sylvaticum), aster gawędka (Aster amellus), starzec wielkolistny (Senecio doria ssp. doria), dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia),

25.11.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: szalej jadowity (Cicuta virosa), gorysz siny (Peucedanum cervaria), ostrożeń siwy (Cirsium canum), trędownik skrzydlaty (Scrophularia umbrosa), piaskowiec orzęsiony (Arenaria tenella), rogownica trójszyjkowa (Cerastium cerastoides), rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa), sierpnica pospolita (Falcaria vulgaris), Arabis alpina,

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: jeżyna drobnokolczasta (Rubus curvaciculatus), jeżyna słoneczna (Rubus apricus), jeżyna wcinanolistna (Rubus laciniatus), jeżyna gocka (Rubus gothicus), jeżyna łużycka (Rubus lusaticus), jeżyna austriacka (Rubus graecensis), starzec wielkolistny (Senecio doria ssp. doria), wiesiołek czerwonołodygowy (Oenothera rubricaulis), nicennica niemiecka (Filago vulgaris)
i uzupełnienia fotografii

(updates): kanianka macierzankowa (Cuscuta epithymum ssp. epithymum), oman wąskolistny (Inula ensifolia), wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa), salwinia pływająca (Salvinia natans), rumian żółty (Anthemis tinctoria), karmnik rozesłany (Sagina procumbens), dziurawiec wytworny (Hypericum elegans), kozibród wschodni (Tragopogon orientalis), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), zaraza alzacka (Orobanche alsatica), szarota błotna (Gnaphalium uliginosum), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus), głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora), rozchodnik ościsty (Petrosedum rupestre), len złocisty (Linum flavum), kotewka orzech wodny (Trapa natans), ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum), jeżyna mosińska (Rubus seebergensis), jeżyna ostręga (Rubus gracilis),

16.11.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: jaskier skalny (Ranunculus oreophilus), naradka mlecznobiała (Androsace lactea), szelężnik wysokogórski (Rhinanthus alpinus), rogownica Raciborskiego (Cerastium tatrae), rozchodnik czarniawy (Sedum atratum), rzeżucha niecierpkowa (Cardamine impatiens), skalnica jastrzębcowata (Saxifraga hieracifolia), chaber alpejski (Centaurea alpestris), pępawa wielkokwiatowa (Crepis conyzifolia), nibymarchwica pojedyncza (Pachypleurum simplex), siekiernica górska (Hedysarum hedysaroides),

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: zaraza goryczelowa (Orobanche picridis), przytulia leśna (Galium sylvaticum)
i uzupełnienia fotografii

(updates): zaraza wielka (Orobanche elatior), zaraza macierzankowa (Orobanche alba), zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), szczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans), gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum), czosnek kulisty (Allium rotundum), czosnek winnicowy (Allium vineale), przęstka pospolita (Hippuris vulgaris), rozchodnik sześciorzędowy (Sedum sexangulare), czyścica drobnokwiatowa (Clinopodium acinos), głowienka pospolita (Prunella vulgaris), bodziszek drobny (Geranium pusillum), bodziszek gołębi (Geranium columbinum), malina kamionka (Rubus saxatilis), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), korzeniówka pospolita (Monotropa hypopitys), rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum), oman wierzbolistny (Inula salicina),

09.11.2007

* Duża zmiana - dodano dla niemal 2000 gatunków w atlasie dane o wymaganiach siedliskowych na podstawie tzw. ekologicznych liczb wskażnikowych Zarzycki et al. (2002) — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski).[23]. Dane te, o ile dostępne dla danego gatunku, to są podane w sekcji "Występowanie i ekologia" na stronie opisu gatunku.

* Powoli ruszam z długo oczekiwanymi szczegółowymi opisami morfologicznymi i nie tylko. W pierwszym kroku opis na wzorcowych stronach: dziewanna pospolita (Verbascum nigrum), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia).

08.11.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Remigiusza Pielecha: sitniczka szczecinowata (Isolepis setacea), zdrojek błyszczący (Montia fontana), nerecznica górska (Dryopteris expansa), nerecznica szerokolistna (s. str.) (Dryopteris dilatata), bebłek błotny (Peplis portula), nadwodnik sześciopręcikowy (Elatine hexandra),
i uzupełnienia fotografii

(updates): przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), zanokcica północna (Asplenium septentrionale), gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica), czosnek kątowaty (Allium angulosum), zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum), konitrut błotny (Gratiola officinalis), niecierpek himalajski (Impatiens glandulifera), okrężnica bagienna (Hottonia palustris), starzec jajowaty (Senecio ovatus), rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), klon pospolity (Acer platanoides), turzyca tęga mocna (Carex bigelowii ssp. rigida),

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Michała Smoczyka: potocznik wąskolistny (Berula erecta), seradela drobna (Ornithopus perpusillus), sośnica japońska (Sciadopitys verticillata),
i uzupełnienia fotografii

(updates): piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina), wyka wąskolistna (Vicia angustifolia), starzec wiosenny (Senecio vernalis), świerząbek gajowy (Chaerophyllum temulum), metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), bniec biały (Melandrium album), grab pospolity (Carpinus betulus), rdestówka Auberta (Fallopia aubertii), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos), koniczyna polna (Trifolium arvense), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), łopian większy (Arctium lappa), barwinek pospolity (Vinca minor), zachylnik błotny (Thelypteris palustris), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), turzyca palczasta (Carex digitata), szczotlicha siwa (Corynephorus canescens),

* Na stronach skorowidzy alfabetycznych zmiana formy i umieszczenia "listew liter" do szybkiego przemieszczania się po skorowidzu, na bardziej ergonomiczne.

29.10.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: czyściec kosmaty (Stachys germanica), mlecz błotny (Sonchus palustris), szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus), traganek długokwiatowy (Astragalus onobrychis), poziomka wysoka (Fragaria moschata), dziurawiec wytworny (Hypericum elegans), zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii), zaraza wielka (Orobanche elatior), zaraza alzacka (Orobanche alsatica), dziewanna rdzawa (Verbascum blattaria), zagorzałek nadbrzeżny (Odontites litoralis), lepnica wąskopłatkowa (Silene otites), ożanka pierzastosieczna (Teucrium botrys), dzwonek boloński (Campanula bononiensis), zaślaz pospolity (Abutilon theophrasti), przetacznik alpejski (Veronica alpina), przetacznik bobownik (Veronica anagallis-aquatica), przetacznik górski (Veronica montana), warzuszka skalna (Kernera saxatilis), oleśnik górski (Libanotis pyrenaica), stulisz sztywny (Sisymbrium strictissimum), gorysz alzacki (Peucedanum alsaticum), żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum), starodub łąkowy (Ostericum palustre), skalnica naradkowata (Saxifraga androsacea), skalnica karpacka (Saxifraga carpathica), przewiercień jaskrowaty (Bupleurum ranunculoides), widlicz alpejski (Diphasiastrum alpinum),
i uzupełnienia fotografii

(updates): przetacznik ząbkowany (Veronica austriaca), kokorycz wątła (Corydalis intermedia), goździk lśniący (Dianthus nitidus),

* Dziękuję Piotrowi Dańda i Annie Nowak-Dańda za sprostowanie pomyłki związanej ze współwystępowaniem zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii) i zaraza wielka (Orobanche elatior) na stanowisku w Dolinie Kobylańskiej.

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: fiołek bławatkowy (Viola suavis), fiołek kosmaty (Viola hirta),
i uzupełnienia fotografii

(updates): fiołek biały (Viola alba), fiołek wonny (Viola odorata), fiołek Rivina (Viola riviniana), fiołek bagienny (Viola uliginosa), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis),

27.10.2007

* Nowe taksony

(new taxons): Aethusa cynapium, fiołek bagienny (Viola uliginosa), turzyca tunikowa (Carex appropinquata),
i uzupełnienia fotografii

(updates): cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens), przetacznik nitkowaty (Veronica filiformis), knieć błotna (Caltha palustris), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), kapusta rzepak typowa (Brassica napus ssp. napus), olsza szara (Alnus incana), olsza zielona (Alnus viridis), kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia), jasnota purpurowa (Lamium purpureum), rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana), skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata), lulecznica kraińska (Scopolia carniolica), koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.), bluszczyk kosmaty (Glechoma hirsuta), tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum), rojnik górski (Sempervivum montanum), szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris), turzyca drżączkowata (Carex brizoides), turzyca palczasta (Carex digitata), turzyca prosowa (Carex paniculata), turzyca błotna (Carex acutiformis),

17.04.2007

* Nowy takson

(new taxon): stokłosa płonna (Bromus sterilis)
i uzupełnienia fotografii

(updates): jaskier ostry (Ranunculus acris), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), knieć błotna (Caltha palustris), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides), zawilec gajowy (Anemonoides nemorosa), szczyr trwały (Mercurialis perennis), żywokost lekarski (Symphytum officinale), przytulia wonna (Galium odoratum), przytulia czepna (Galium aparine), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), pieprzyca polna (Lepidium campestre), kuklik zwisły (Geum rivale), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), kuklik pospolity (Geum urbanum), gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis), rzeżucha gorzka (Cardamine amara), rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula), pierwiosnek lekarski (Primula veris), czerwiec roczny (Scleranthus annuus), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), fiołek polny (Viola arvensis), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), przetacznik bluszczykowy (s.str.) (Veronica hederifolia), Veronica chamaedrys, śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), szczaw polny (Rumex acetosella), kotewka orzech wodny (Trapa natans), koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), stokrotka pospolita (Bellis perennis), starzec wiosenny (Senecio vernalis), starzec zwyczajny (Senecio vulgaris), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), czosnek szczypiorek (Allium schoenoprasum), listera jajowata (Listera ovata), stokłosa miękka typowa (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), kłosówką wełnistą (Holcus lanatus), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), Anthoxanthum odoratum, prosownica rozpierzchła (Milium effusum), owies głuchy (Avena fatua), perłówka zwisła (Melica nutans), turzyca zajęcza (Carex ovalis), turzyca leśna (Carex sylvatica), turzyca prosowata (Carex panicea),

27.03.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: Larix xeurolepis, modrzew japoński (Larix kaempferi), świerk sitkajski (Picea sitchensis), azalia japońska (bot.) (Rhododendron molle ssp. japonicum), dąb gontowy (Quercus imbricaria), wrzosiec czerwony (Erica carnea), wilczomlecz ogrodowy (Euphorbia peplus), wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris), wilczomlecz plamisty (Euphorbia maculata), siwiec żółty (Glaucium flavum), rabarbar dłoniasty (Rheum palmatum), łomka zachodnia (Narthecium ossifragum), sasanka słowacka (Pulsatilla slavica), sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris), goździcznik skalnicowy (Petrorhagia saxifraga), manna mielec (Glyceria maxima), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea), naparstnica wełnista (Digitalis lanata), pysznogłówka szkarłatna (Monarda didyma), wiciokrzew siny (Lonicera caerulea), santolina cyprysikowata (Santolina chamaecyparissus), jarząb domowy (Sorbus domestica), rącznik zwyczajny (Ricinus communis), naparstnica żółta (Digitalis lutea), przymiotno jednokoszyczkowe (Erigeron uniflorus), kolcolist zachodni (Ulex europaeus), karmnik kolankowaty (Sagina nodosa), pierwiosnek omączony (Primula farinosa), śnieżyca letnia (Leucojum aestivum), morwa czarna (Morus nigra), posłonek alpejski skalny (Helianthemum alpestre ssp. rupifragum), psiząb liliowy (Erythronium dens-canis), koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.), serduszka okazałe (Dicentra spectabilis), róża Jundziłła (Rosa jundzillii), róża gęstokolczasta (Rosa spinosissima), róża czerwonawa (Rosa glauca), róża drobnokwiatowa (Rosa micrantha), róża girlandowa (Rosa majalis), kalina koreańska (Viburnum carlesii), zatrwian szerokolistny (Limonium platyphyllum), nieszpułka zwyczajna (Mespilus germanica), bliźniczka psia trawka (Nardus stricta), pierwiosnek ząbkowany (Primula denticulata), kalmia szerokolista (Kalmia latifolia), karmnik ościsty (Sagina subulata), ketmia południowa (Hibiscus trionum), głodek mrzygłód (Draba aizoides), kocimiętka właściwa (Nepeta cataria), kocimiętka naga (Nepeta pannonica), solanka kolczysta (Salsola kali), jesion mannowy (Fraxinus ornus), babka pierzasta (Plantago coronopus), konikleca czubata (Hippocrepis comosa), różanecznik alpejski (Rhododendron ferrugineum), Scabiosa columbaria s. str., Samolus valenrandi, kosaciec niski (Iris pumila), sit członowaty (Juncus articulatus), sit Gerarda (Juncus gerardi), pszenica samopsza (Triticum monococcum), pszenica płaskurka (Triticum dicoccon), pszenica orkisz (Triticum spelta), kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora),
i uzupełnienia fotografii

(updates): cis pospolity (Taxus baccata), sosna oścista (Pinus aristata), sosna górska (Pinus mugo), sosna limba (Pinus cembra), sosna Armanda (Pinus armandii), sosna koreańska (Pinus koraiensis), świerk serbski (Picea omorika), świerk Brewera (Picea breweriana), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), jałowiec chiński (Juniperus chinensis), jałowiec płożący (Juniperus horizontalis), tamaryszek czteropręcikowy (Tamarix tetrandra), jarząb nieszpułkowy (Sorbus chamaemespilus), jarząb mączny (Sorbus aria), Salix repens, topola biała (Populus alba), topola osika (Populus tremula), topola czarna (Populus nigra), laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa), orzech czarny (Juglans nigra), Ulmus xhollandica, skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia), różanecznik kosmaty (Rhododendron hirsutum), magnolia japońska (Magnolia kobus), mahonia pospolita (Mahonia aquifolium), ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium), róża alpejska (Rosa pendulina), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), Hamamelis xintermedia, żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), jaskier okrągłolistny (Ranunculus thora), jemioła pospolita (Viscum album), bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium), karmnik rozesłany (Sagina procumbens), czyściec prosty (Stachys recta), rdestnica pływająca (Potamogeton natans), porzeczka krwista (Ribes sanguineum), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), świbka morska (Triglochin maritima), kalina sztywnolistna (Viburnum rhytidophyllum), leniec łąkowy (Thesium pyrenaicum), szczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans), kalina hordowina (Viburnum lantana), konitrut błotny (Gratiola officinalis), rutewka mniejsza (Thalictrum minus), dawidia chińska (Davidia involucrata), kłęk amerykański (Gymnocladus dioica), poziomkówka indyjska (Potentilla indica), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), Physalis alkekengi, ostropest plamisty (Silybum marianum), wiciokrzew chiński (Lonicera pileata), dwurząd wąskolistny (Diplotaxis tenuifolia), sierpik barwierski (Serratula tinctoria), honkenia piaskowa (Honckenya peploides), rozchodnik ościsty (Petrosedum rupestre), rojnik pajęczynowaty (Sempervivum arachnoideum), miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), oczar wirginijski (Hamamelis virginiana), marzyca czarniawa (Schoenus nigricans), ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria), ciemiernik biały (Helleborus niger), ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus), oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia), kolkwicja chińska (Kolkwitzia amabilis), urzet barwierski (Isatis tinctoria), świerzbnica polna (Knautia arvensis), malina kamionka (Rubus saxatilis), kosaciec żyłkowany (Iris reticulata), ostnica włosowata (Stipa capillata), włośnica sina (Setaria pumila), sit skucina (Juncus trifidus),

* Uzupełnienie fotografii Roberta Puchalskiego: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) (forma albinotyczna, w naturze),

* Uzupełnienia fotografii Waldemara Szarańca: kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata), kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica).

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Marka Snowarskiego: mak polny typowy (Papaver rhoeas var. rhoeas), piaskowiec macierzankowy typowy (Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia)
i uzupełnienia fotografii

(updates): jasnota różowa (Lamium amplexicaule), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), czeremcha amerykańska (Padus serotina), bodziszek drobny (Geranium pusillum), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), farbownik polny (Anchusa arvensis), rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), przetacznik polny (Veronica arvensis), Phleum pratense, kłosówką wełnistą (Holcus lanatus),
jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus), dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), babka lancetowata (Plantago lanceolata), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), kuklik pospolity (Geum urbanum), kalina koralowa (Viburnum opulus), wyka płotowa (Vicia sepium), koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), stokłosa bezostna (Bromus inermis), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), stokłosa miękka typowa (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus), wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), turzyca leśna (Carex sylvatica),

17.03.2007

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Antoniego Mielnikowa: marchwica pospolita (Mutellina purpurea), poziomka twardawa (Fragaria viridis), pieprzyca polna (Lepidium campestre), rukiewnik wschodni (Bunias orientalis), borówka halna (Vaccinium gaultherioides), brzoza cukrowa (Betula lenta), okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica)
i uzupełnienia fotografii (updates): pępawa błotna (Crepis paludosa), komonica błotna (Lotus uliginosus), oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), pieprzyca gruzowa (Lepidium ruderale), szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), szczodrzeniec główkowaty (Chamaecytisus supinus), tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), perz właściwy (Elymus repens), dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis), wierzba śląska (Salix silesiaca), turzyca lisia (Carex vulpina), rozchodnik wielki (Hylotelephium maximum), zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata), wilczomlecz pstry (Euphorbia epithymoides), szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), knieć górska (Caltha laeta), rozchodnik alpejski (Sedum alpestre).

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Przemysława Stolarza: turzyca siwa (Carex canescens), strzęplica sina (Koeleria glauca), goździk lśniący (Dianthus nitidus), woskownica europejska (Myrica gale)
i uzupełnienia fotografii (updates): wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides), wierzba lapońska (Salix lapponum), rosiczka pośrednia (Drosera intermedia).

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Kamili i Bogusława Binkiewiczów: tojad mołdawski (Aconitum moldavicum), czosnek kulisty (Allium rotundum), pięciornik siedmiolistkowy (Potentilla heptaphylla), przetacznik ząbkowany (Veronica austriaca), gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica), dymnica drobnokwiatowa (Fumaria vaillantii), wężymord stepowy (Scorzonera purpurea), czyściec roczny (Stachys annua), rezeda mała (Reseda phyteuma), wilczomlecz kątowy (Euphorbia angulata), Orthanta lutea
i uzupełnienia fotografii (updates): ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum), oman wąskolistny (Inula ensifolia), zapłonka brunatna (Nonea pulla), warzucha polska (Cochlearia polonica), zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides sylvestris), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), kosaciec bezlistny (Iris aphylla), storczyk kukawka (Orchis militaris), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera), groszek pannoński (Lathyrus pannonicus), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), dziewanna fioletowa (Verbascum phoeniceum), ostnica Jana (Stipa joannis), storczyk purpurowy (Orchis purpurea), centuria pospolita (Centaurium erythraea), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora), września pobrzeżna (Myricaria germanica), goryczka kropkowana (Gentiana punctata), dwulistnik muszy (Ophrys insectifera), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), żankiel zwyczajny (Sanicula europaea), len złocisty (Linum flavum), koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum), ozorka zielona (Coeloglossum viride), turzyca sina (Carex flacca), storczyk blady (Orchis pallens), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Bartosza Melzera: berberys Julianny (Berberis julianae), wiciokrzew chiński (Lonicera pileata)
i uzupełnienia fotografii (updates): wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum), ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium), dereń jadalny (Cornus mas), sosna oścista (Pinus aristata), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), sosna amerykańska (Pinus strobus), klon polny (Acer campestre), irga pozioma (Cotoneaster horizontalis), porzeczka złota (Ribes aureum), cyprysik nutkajski (Chamaecyparis nootkatensis), biota wschodnia (Platycladus orientalis), morwa biała (Morus alba), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), choina kanadyjska (Tsuga canadensis), kasztanowiec czerwony (Aesculus carnea), śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), berberys Thunberga (Berberis thunbergii), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa), jodła jednobarwna (Abies concolor), moszenki południowe (Colutea arborescens), wierzba biała (Salix alba), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius).

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Anny Kryścińskiej: skalnica trójpalczasta (Saxifraga tridactylites), turzyca prosowa (Carex paniculata),
i uzupełnienia fotografii (updates): gnidosz okółkowy (Pedicularis verticillata), starzec kędzierzawy (Senecio rivularis), starzec srebrzysty (Senecio erucifolius), fiołek Rivina (Viola riviniana), krzyżownica czubata (Polygala comosa), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), miłosna górska (Adenostyles alliariae), wierzba żyłkowana (Salix reticulata), lepnica rozdęta (Silene vulgaris), storczyca kulista (Traunsteinera globosa), mak lekarski (Papaver somniferum),

* Uzupełnienia fotografii Waldemara Szarańca: kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis), kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), ozorka zielona (Coeloglossum viride), kukułka krwista forma albinotyczna (Dactylorhiza incarnata f. alba),

* Nowy gatunek (new taxon) z fotografiami Marka Pogorzelca: czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa).

* Nowy gatunek (new taxon) z fotografiami Jana Kucharzyka: storczyk błotny (Orchis palustris) (zastąpione fotografie populacji ze Szwajcarii należącej do innego podgatunku),

* Nowy gatunek (new taxon) z fotografiami Krzysztofa Ciesielskiego: rosiczka długolistna (Drosera anglica) (na poprzednich ilustracjach był prawdopodobnie mieszaniec - Drosera xobovata).

16.03.2007

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: aster nowoangielski (Symphyotrichum novae-angliae), bylica Boże drzewko (Artemisia abrotanum), brzoza papierowa (Betula papyrifera), brzoza ciemna (Betula pendula ssp. obscura), brzoza omszona karpacka (Betula pubescens ssp. carpatica), brzoza pożyteczna (Betula utilis), aralia japońska (Aralia elata), aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta), aktinidia pstrolistna (Actinidia kolomikta), bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima), cedr atlaski (Cedrus atlantica), Liquidamber styraciflua,

lipa srebrzysta (Tilia tomentosa), Syringa reticulata, komonica błotna (Lotus uliginosus), irga położona (Cotoneaster adpressus), winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), malwa różowa (Alcea rosea), złotokap alpejski (Laburnum alpinum), strączyn żółty (Cladrastis kentukea), marchewnik anyżowy (Myrrhis odorata), Amelanchier lamarckii, poziewnik wąskolistny (Galeopsis angustifolia), dąb dwubarwny (Quercus bicolor), czyściec wełnisty (Stachys byzantina), słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus), magnolia purpurowa (Magnolia liliflora), jaśmin nagokwiatowy (Jasminum nudiflorum), różanecznik olbrzymi (Rhododendron maximum), oman wielki (Inula helenium), klon francuski (Acer monspessulanum), marzymięta grzebieniasta (Elsholtzia ciliata), Populus xcanadensis, wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius), runianka japońska (Pachysandra terminalis), magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata), ożanka właściwa (Teucrium chamaedrys), fiołek rogaty (Viola cornuta), irga Dielsa (Cotoneaster dielsianus), włośnica ber (Setaria italica), karmnik rozesłany (Sagina procumbens), sosna hakowata (Pinus uncinata), Ulmus xhollandica, Ligularia xhessei, czyściec wielkokwiatowy (Betonica macrantha), mydleniec wiechowaty (Koelreuteria paniculata), trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei), Aconitum napellus ssp. hians, szczodrzeniec szorstki (Chamaecytisus hirsutus), języczka Przewalskiego (Ligularia przewalskii), Populus xcanadensis Marilandica, skwarota szorstka (Heliopsis scabra), magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata), tawuła ożankolistna (Spiraea chamaedryfolia), Spiraea xvanhouttei, jastrun wielki (Leucanthemum maximum), surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides), trojeść amerykańska (Asclepias syriaca), dawidia chińska (Davidia involucrata), kłęk amerykański (Gymnocladus dioica), wrotycz baldachogroniasty (Tanacetum corymbosum), oman wąskolistny (Inula ensifolia), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), robinia lepka (Robinia viscosa), dzwonek ogrodowy (Campanula medium), Juglans aliantifolia, milin amerykański (Campsis radicans), szczodrzeniec główkowaty (Chamaecytisus supinus), orzech szary (Juglans cinerea), orzech czarny (Juglans nigra), orzesznik siedmiolistkowy (Carya laciniosa), irga rozkrzewiona (Cotoneaster divaricatus), pstrolistka sercowata (Houttuynia cordata), ostrożeń krótkołodygowy (Cirsium acaule), irga Dammera (Cotoneaster dammeri), Leucothoe fontanensiana, rozplenica kosmata (Cenchrus longisetus), wierzba uszata (Salix aurita), wierzba płożąca typowa odm. piaskowa (Salix repens ssp. repens var. arenaria), wierzba alpejska (Salix alpina), dziurawiec skrzydełkowaty (Hypericum tetrapterum), języczka strzelista (Ligularia stenocephala), hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla), jarząb pospolity górski (Sorbus aucuparia ssp. glabrata), marzanka pagórkowa (Asperula cynanchica), topola włoska (Populus nigra ‘Italica’), dąb biały (Quercus alba), dąb węgierski (Quercus frainetto), irga czarna (Cotoneaster niger), wiśnia piłkowana (Prunus serrulata), Malus xpurpurea, szczaw tarczolistny (Rumex scutatus), klon cukrowy (Acer saccharum), irga pozioma (Cotoneaster horizontalis), śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera), klon czerwony (Acer rubrum), dziurawiec czteroboczny (Hypericum maculatum), platan zachodni (Platanus occidentalis), Delphinium xcultorum, prawoślaz lekarski (Althaea officinalis), judaszowiec południowy (Cercis siliquastrum), perłówka orzęsiona (Melica ciliata), jukka karolińska (Yucca filamentosa), firletka kwiecista (Lychnis coronaria), cyprysik tępołuskowy (Chamaecyparis obtusa), jałowiec wirginijski (Juniperus virginiana), jałowiec chiński (Juniperus chinensis), jałowiec płożący (Juniperus horizontalis), cyprysik nutkajski (Chamaecyparis nootkatensis), sosna plamistokora (Pinus bungeana), sosna koreańska (Pinus koraiensis), sosna Armanda (Pinus armandii), biota wschodnia (Platycladus orientalis), żywotnikowiec japoński (Thujopsis dolabrata), żywotnik olbrzymi (Thuja plicata), jodła balsamiczna (Abies balsamea), choina różnolistna (Tsuga diversifolia), świerk kaukaski (Picea orientalis),

i uzupełnienia fotografii (updates): barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum), brzoskwinia zwyczajna (Persica vulgaris), buddleja Davida (Buddleja davidii), brzoza brodawkowata (Betula pendula), brzoza karłowata (Betula nana), cedr libański (Cedrus libani), cedrzyniec kalifornijski (Calocedrus decurrens),

klon grabolistny (Acer carpinifolium), klon srebrzysty (Acer saccharinum), klon palmowy (Acer palmatum), klon tatarski (Acer tataricum), klon polny (Acer campestre), szydlica japońska (Cryptomeria japonica), rozchodnik karpacki (Hylotelephium telephium ssp. fabaria), szczyr trwały (Mercurialis perennis), łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata), bez hebd (Sambucus ebulus), sumak octowiec (Rhus typhina), wiciokrzew tatarski (Lonicera tatarica), wiciokrzew czarny (Lonicera nigra), września pobrzeżna (Myricaria germanica), dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus), śliwa domowa typowa (Prunus domestica ssp. domestica), chaber Kotschyego (Centaurea kotschyana), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera), porzeczka agrest (Ribes uva-crispa), ostrożeń lepki (Cirsium erisithales), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana), przewiercień sierpowaty (Bupleurum falcatum), kasztan jadalny (Castanea sativa), skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), czeremcha zwyczajna (Padus avium), szczwół plamisty (Conium maculatum), Ostroya carpinifolia, dereń świdwa (Cornus sanguinea), rudbekia naga (Rudbeckia laciniata), forsycja zwisła (Forsythia suspensa), fiołek dacki (Viola dacica), wierzba ostrolistna (Salix acutifolia), tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera), orzech włoski (Juglans regia), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), Symphoricarpos xchenaultii, kroplik żółty (Mimulus guttatus), knieć błotna (Caltha palustris), ciemiężyca biała (Veratrum album), ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum), brzoza brodawkowata (Betula pendula), wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa), wężymord górski (Scorzonera rosea), wiąz górski (Ulmus glabra), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), hortensja pnąca (Hydrangea petiolaris), różanecznik katawbijski (Rhododendron catawbiense), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora), klon jesionolistny (Acer negundo), wiązowiec zachodni (Celtis occidentalis), Salix xpendulina, wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), jarząb brekinia (Sorbus torminalis), ketmia syryjska (Hibiscus syriacus), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), śliwa tarnina (Prunus spinosa), jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), róża alpejska (Rosa pendulina), porzeczka złota (Ribes aureum), ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris), klon pospolity (Acer platanoides), poziewnik pstry (Galeopsis speciosa), wierzba krucha (Salix fragilis), dąb szypułkowy (Quercus robur), dąb burgundzki (Quercus cerris), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), goździk skupiony (Dianthus compactus), okrzyn szerokolistny (Laserpitium latifolium), surmia żółtokwiatowa (Catalpa ovata), skrzyp błotny (Equisetum palustre), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), podbiałek alpejski (Homogyne alpina), olsza czarna (Alnus glutinosa), olsza zielona (Alnus viridis), olsza szara (Alnus incana), magnolia japońska (Magnolia kobus), wiśnia wonna (Cerasus mahaleb), farbownik polny (Anchusa arvensis), ożanki górskiej (Teucrium montanum), kalopanaks siedmioklapowy (Kalopanax septemlobus), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), winorośl właściwa typowa (Vitis vinifera ssp. vinifera), kalina hordowina (Viburnum lantana), szczawiór alpejski (Oxyria digyna), kruszyna pospolita (Frangula alnus), piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria), popłoch pospolity (Onopordum acanthium), ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium), prosienicznik jednogłówkowy (Hypochoeris uniflora), tamaryszek czteropręcikowy (Tamarix tetrandra), wieczornik damski typowy (Hesperis matronalis ssp. matronalis), świerk pospolity (Picea abies), malina właściwa (Rubus idaeus), tawlina jarzębolistna (Sorbaria sorbifolia), sit skucina (Juncus trifidus), rozchodnik wielki (Hylotelephium maximum), ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum), świerk serbski (Picea omorika), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius), kasztanowiec żółty (Aesculus flava), kasztanowiec czerwony (Aesculus carnea), kasztanowiec drobnokwiatowy (Aesculus parviflora), piwonia krzewiasta (Paeonia suffruticosa), głóg szkarłatny (Crataegus intricata), kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), cypryśnik błotny (Taxodium distichum), kokornak powojnikowy (Aristolochia clematitis), dereń jadalny (Cornus mas), glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos), Forsythia xintermedia, morwa biała (Morus alba), kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), grujecznik dalekowschodni (Cercidiphyllum japonicum), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), złotokap pospolity (Laburnum anagyroides), czosnek siatkowaty (Allium victorialis), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), choina kanadyjska (Tsuga canadensis), jodła pospolita (Abies alba), jodła koreańska (Abies koreana), Abies xarnoldiana, jodła jednobarwna (Abies concolor), świerk kłujący (Picea pungens), świerk biały (Picea glauca), jałowiec sabiński (Juniperus sabina), sosna czarna (Pinus nigra), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), sosna drobnokwiatowa (Pinus parviflora)

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Jarosława Makowskiego: czosnek pospolity (Allium sativum), klon okrągłolisty (Acer circinatum), kasztanowiec gładki (Aesculus glabra), jodła Bornmüllera (Abies bornmuelleriana), anafalis trójnerwowy (Anaphalis triplinervis),
irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus), irga ostrolistna (Cotoneaster acutifolius), irga Francheta (Cotoneaster franchetii), irga pospolita (Cotoneaster integerrimus), turzyca ptasie łapki (Carex ornithopoda), turzyca Davalla (Carex davalliana), turzyca pagórkowa (Carex montana), turzyca brzegowa (Carex riparia), pępawa złota (Crepis aurea), rzeżucha włochata (Cardamine hirsuta), moszenki wschodnie (Colutea orientalis), kokorycz żółta (Corydalis lutea), nachyłek okółkowy (Coreopsis verticillata), pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica), surmia wielkokwiatowa (Catalpa speciosa),

i uzupełnienia fotografii (updates): jodła jednobarwna (Abies concolor), jodła hiszpańska (Abies pinsapo), jodła górska (Abies lasiocarpa), jodła koreańska (Abies koreana), klon palmowy (Acer palmatum), klon czerwony (Acer rubrum), klon tatarski (Acer tataricum), klon francuski (Acer monspessulanum), klon pospolity (Acer platanoides), brzoza niska (Betula humilis), czosnek cebula (Allium cepa), marzanka barwierska (Asperula tinctoria), aster solny (Aster tripolium), aster alpejski (Aster alpinus), aster gawędka (Aster amellus), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), aralia japońska (Aralia elata), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), buddleja skrętolistna (Buddleja alternifolia), buddleja Davida (Buddleja davidii), żabienica jaskrowata (Baldellia ranunculoides), bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria), berberys Thunberga (Berberis thunbergii), kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), kasztanowiec drobnokwiatowy (Aesculus parviflora), kasztanowiec czerwony (Aesculus carnea), ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris), kąkol polny (Agrostemma githago),
głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata), turzyca drżączkowata (Carex brizoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria), rukwiel nadmorska bałtycka (Cakile maritima ssp. baltica), cedr libański (Cedrus libani), cedr atlaski (Cedrus atlantica), cedrzyniec kalifornijski (Calocedrus decurrens), milin amerykański (Campsis radicans), leszczyna pospolita (Corylus avellana), lniczka mała (Chaenorhinum minus), surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides), cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana), leszczyna południowa (Corylus maxima), irga pozioma (Cotoneaster horizontalis), judaszowiec południowy (Cercis siliquastrum), turzyca niska (Carex humilis), leszczyna turecka (Corylus colurna), grujecznik dalekowschodni (Cercidiphyllum japonicum), ostrożeń dwubarwny (Cirsium helenioides), chaber perukowy (Centaurea pseudophrygia), powojnik prosty (Clematis recta), wiązowiec zachodni (Celtis occidentalis), kasztan jadalny (Castanea sativa).

02.03.2007

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Przemysława Baranieckiego: arnika górska (Arnica montana), konopie siewne (Cannabis sativa)
i uzupełnienia fotografii (updates): Dianthus arenarius, len złocisty (Linum flavum), osoka aloesowata (Stratiotes aloides), dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia), aster gawędka (Aster amellus), storczyk blady (Orchis pallens), kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Krzysztofa Ciesielskiego: arnika górska (Arnica montana), pływacz zachodni (Utricularia australis)
i uzupełnienia fotografii (updates): czworolist pospolity (Paris quadrifolia), gruszyczka mniejsza (Pyrola minor), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), podkolan biały (Platanthera bifolia), kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata), kruszczyk siny (Epipactis purpurata),

01.03.2007

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: mlecznik nadmorski (Lysimachia maritima), kokorycz drobna (Corydalis pumila), zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii), przytulia fałszywa (Galium spurium), przywrotnik kosmaty (Alchemilla glaucescens), przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola), róża rolna odm. Schulza (Rosa agrestis var. schulzei), róża kutnerowata (Rosa tomentosa), róża zapoznana (Rosa sherardii), róża eliptyczna (Rosa inodora), róża dzika forma bezcierniowa (Rosa canina f. inermis), róża labradorska (Rosa blanda), skalnica zwodnicza (Saxifraga sponhemica), macierzanka pannońska (Thymus kosteleckyanus), fiołek psi (Viola canina), starzec kędzierzawy (Senecio rivularis), jastrzębiec kwiecisty (Hieracium floribundum), jastrzębiec leśny (Hieracium murorum), Taraxacum sec. Palustria, śniedek Bouchego (Ornithogalum boucheanum), świbka morska (Triglochin maritima), ponikło jednoprzysadkowe (Eleocharis uniglumis), turzyca dwustronna (Carex disticha), turzyca lisia (Carex vulpina), turzyca prosowata (Carex panicea), gółka długoostrogowa gęstokwiatowa (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora)
i uzupełnienia fotografii (updates): ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens), krzyżownica gorzkawa (Polygala amarella), krzyżownica zwyczajna (Polygala vulgaris), smagliczka kielichowata (Alyssum alyssoides), wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium), wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis), wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare), bodziszek żałobny (Geranium phaeum), przytulinka krzyżowa (Cruciata laevipes), przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium), czyściec prosty (Stachys recta), macierzanka Marschalla (Thymus marschallianus), róża sina (Rosa dumalis), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), róża jabłkowata (Rosa villosa), róża polna (Rosa agrestis), jaskier skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllus), bniec czerwony (Melandrium rubrum), groszek leśny (Lathyrus sylvestris), wyka długożagielkowa (Vicia tenuifolia), pełnik alpejski (Trollius altissimus), brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus), przymiotno ostre (Erigeron acris), zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), czosnek wężowy (Allium scorodoprasum), turzyca sztywna (Carex elata), turzyca owłosiona (Carex hirta), turzyca wczesna (Carex praecox), turzyca orzęsiona (Carex pilosa), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera), marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia), podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),

25.02.2007

* Uzupełnienia (updates) : stulisz lekarski (Sisymbrium officinale), świerzbnica polna (Knautia arvensis), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), koniczyna biała (Trifolium repens), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus), wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus), wiechlina gajowa (Poa nemoralis),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Antoniego Mielnikowa: krzyżownica gorzka górska (Polygala amara ssp. brachyptera), paprotnica krucha (Cystopteris fragilis), turzyca wrzosowiskowa (Carex ericetorum), turzyca wiosenna (Carex caryophyllea)
i uzupełnienia fotografii (updates): buk zwyczajny (Fagus sylvatica), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), jałowiec pospolity typowy (Juniperus communis ssp. communis), szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis), modrzew europejski (Larix decidua), przytulia nierównolistna (Galium anisophyllon), Ranunculus auricomus, zawilec żółty (Anemonoides ranunculoides), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), fiołek błotny (Viola palustris), turzyca sztywna (Carex elata), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia), skrzyp zimowy (Equisetum hyemale),

22.02.2007

* Nowe taksony (new taxons): turzyca zajęcza (Carex ovalis), turzyca owłosiona (Carex hirta), dziurawiec zwyczajny typowy (Hypericum perforatum ssp. perforatum), koniczyna łąkowa typowa (Trifolium pratense ssp. pratense), Galium verum ssp. verum wyka pstra (Vicia dasycarpa), wiechlina zwyczajna (Poa trivialis),

i uzupełnienia (updates) : perz psi (Elymus caninus), turzyca gwiazdkowata (Carex echinata), lucerna siewna (Medicago sativa), cieciorka pstra (Coronilla varia), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), życica trwała (Lolium perenne), kłosówką wełnistą (Holcus lanatus), lilia złotogłów (Lilium martagon), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus), niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere),
dąb czerwony (Quercus rubra), dąb szypułkowy (Quercus robur), grab pospolity (Carpinus betulus), olsza czarna (Alnus glutinosa), wiąz górski (Ulmus glabra), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), lipa drobnolistna (Tilia cordata), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), bez koralowy (Sambucus racemosa), leszczyna pospolita (Corylus avellana), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), koper ogrodowy (Anethum graveolens), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), Malva sylvestris ssp. sylvestris, zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), rozchodnik ostry (Sedum acre), powój polny (Convolvulus arvensis), przelot pospolity typowy (Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), farbownik lekarski (Anchusa officinalis), Chenopodium album, wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), bniec biały (Melandrium album), złoć żółta (Gagea lutea), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), przytulia biała (Galium album), jasieniec piaskowy (Jasione montana), iglica pospolita (Erodium cicutarium), wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium), żyto zwyczajne (Secale cereale),

* Z braku innego miejsca, publikuję tutaj nie-roślinną osobliwość przyrodniczą, znalezioną przeze mnie w 2002 roku: rzadki pasożyt, przywra (Leucochloridium paradoxum).

04.02.2007

* Nowy takson: przymiotno gałęziste (Erigeron ramosus),

i uzupełnienia fotografii: kanianka pospolita typowa (Cuscuta europaea ssp. europaea), kanianka macierzankowa (Cuscuta epithymum ssp. epithymum), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris), porzeczka agrest (Ribes uva-crispa), chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa), modrzew europejski (Larix decidua), bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), kozibród łąkowy typowy (Tragopogon pratensis ssp. pratensis),

02.02.2007

Uzupełnienia fotografii: krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium),

* polepszenie organizacji głównego bloku fotografii na stronie gatunku, jest teraz bardziej zwarty, improved presentation of main photographs block on species page,
* sekcja dodatkowych fotografii w układzie wielokolumnowym (dotąd była jedna kolumna); miniaturki pokazywane są także w zwykłej wersji www, multicolumn additional photographs section (was one column); thumbnails are shown also in simple www version,
* fotografii na stronie znaleziska w układzie wielokolumnowym (dotąd były zawsze dwie kolumny), multicolumn photo presentation on collection page (was two columns),
* znaleziska na stronie gatunku w układzie wielokolumnowym (dotąd była jedna kolumna), collections on species page in multicolumn view (was one column),
* ujednolicenie formatu podpisu pod zdjęciem, w części copyright od każdego autora prowadzi link do strony z informacją o autorze i zestawieniem stron z fotografiami, common format of description under photograph, in copyright notice link from author name to information page with contact data and specification of photographs,
* na stronie fotografii w skali 1:1 pojawiło się więcej fotografii - także te ze stron "wybranych znalezisk", a nie pokazane na stronie gatunku, on natural size photographs page now is displayed more photographs - additional those from "selected collections" page,
* zmiana zakresu rozmiaru fotografii pokazywanych w skali 1:1 - ekstremalnie duże fotografie (o rozmiarze rzędu metra i więcej) nie są pokazywane; pokazywane są teraz także miniaturowe obiekty, od 30 pikseli szerokości obrazu, improved presentation of natural size photographs (1:1 scale); now more photographs can be seen,

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji