atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Magnolia acuminata (L.) L. [🔉 mag·no·li·a *]

magnolia drzewiasta
Magnolia Magnolia Magnolia Magnoliamagnolia Soulange'a (Magnolia ×soulangiana)magnolia brooklińska (Magnolia ×brooklynensis)
🌸🌱
Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)
Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Magnolia acuminata
pokrój
Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)
Magnolia acuminata
liście
Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)
Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)
Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)
Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)
Gdańsk-Oliwa, Park Oliwski, przy Pałacu Biskupów; pomnik przyrody od 1992 r., wg danych GDOŚ pierśnica 101 cm, wysokość 23 m
Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5b
Wystarczająco mrozoodporna dla uprawy w Polsce.

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_4_39.jmak - Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta); Niemcy
10_4_39
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #2
znalezisko 00010000.10_4_40.jmak - Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta); Niemcy
10_4_40
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/
/Magnolia cordata = Magnolia ac.../ #2
znalezisko 20110830.15.mtbobiec - Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta); Wrocław, Park Szczytnicki
110830-15
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, Park Szczytnicki/ #3
znalezisko 20060703.38.js; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
060703-38
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3
znalezisko 20191013.4.pk - Magnolia acuminata (magnolia drzewiasta); Arboretum w Rogowie
191013-4
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1

mieszaniec Magnolia acuminata (L.) L.

Magnolia ×brooklynensis · magnolia brooklińska »2
Magnolia acuminata (L.) L. × M. liliiflora Desr.
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]