atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Platanus occidentalis L. [🔉 pla·ta·nus ok·ci·den·ta·lis]

platan zachodni
Platanus occidentalis
pokrój; 23.11.2006, Margonin, park; copyright © by Jacek Soboń
Platanus occidentalis (platan zachodni)
Platanus occidentalis (platan zachodni)
Platanus occidentalis
kora
Platanus occidentalis (platan zachodni)

cechy charakterystyczne

Kora w dole pnia odpada małymi łuskami.

space

Owoce na szypułach pojedynczo (rzadziej po dwa). Orzeszki w górze półkuliście wypukłe, z resztą szyjki słupka 1 – 2 mm długości (nie są jeżowate).

space

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Platanus occidentalis L. [🔉 pla·ta·nus ok·ci·den·ta·lis](pl) platan zachodni
(lat.) occidentalis, -e adj.
zachodni; lat. occidens, -entis - zachód