atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer carpinifolium Siebold et Zucc.

klon grabolistny