atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.160); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Betula nana L.

brzoza karłowata
Betula nana (brzoza karłowata)
22.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana
Betula nana
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Krzewinka lub krzew; (20) 30 – 80 (120) cm wysokości o ±pokładających się gałązkach.

space

Liście szersze niż dłuższe, okrągławe, 4 – 12 (14) mm długości, na ogonku 1 – 2 mm długości; tępo karbowane, karby w górze tępe; 2 – 4 pary nerwów bocznych.

space

Kwitnienie kwiecień – maj.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.160 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Betula nana (brzoza karłowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Górskie kwaśne torfowiska wysokie, torfiaste łąki. Relikt polodowcowy, pospolicie występuje w strefie tundry i lasotundry.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080722.1.and - Betula nana (brzoza karłowata); Norwegia
080722-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #4
znalezisko 00010000.B36.bl - Betula nana (brzoza karłowata)
B36
leg. Barbara Łotocka #10

Betula ×intermedia

Betula nana × pubescens
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Betula ×intermedia

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Betula nana (brzoza karłowata)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • odczyn — gleba silnie kwaśna • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże ubogie

≈ odmiany i dostępność (#3/3)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #3)