atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.160); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Betula nana L. [🔉 be·tu·la *]

brzoza karłowata
Betula nana (brzoza karłowata)
22.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana
Betula nana
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
XL
Betula nana (brzoza karłowata)
Krzewinka lub krzew; (20) 30 – 80 (120) cm wysokości o ±pokładających się gałązkach.

space

Liście szersze niż dłuższe, okrągławe, 4 – 12 (14) mm długości, na ogonku 1 – 2 mm długości; tępo karbowane, karby w górze tępe; 2 – 4 pary nerwów bocznych.

space

Kwitnienie kwiecień – maj.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.160 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Betula nana (brzoza karłowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Betula nana (brzoza karłowata)
Górskie kwaśne torfowiska wysokie, torfiaste łąki. Relikt polodowcowy, pospolicie występuje w strefie tundry i lasotundry.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080722.1.and - Betula nana (brzoza karłowata); Norwegia
080722-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #4
znalezisko 00010000.B36.bl - Betula nana (brzoza karłowata)
B36
leg. Barbara Łotocka #10
znalezisko 20220506.83.22 - Betula nana (brzoza karłowata); Arboretum Wojsławice
220506-83
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Betula nana (brzoza karłowata)
🌱
Niskie krzewy o ±pokładających się pędach.
krzewinki ozdobne • liście opadają na zimę
🌿 ozdobne liście
wysokość: (20) 30 – 80 (120) cm

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne • żyzność — podłoże ubogie

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

mieszaniec Betula nana L.

Betula ×intermedia
Betula nana × pubescens
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Betula pubescens · brzoza omszona »2
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]