atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.180); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. [🔉 as·ple·ni·um *]

zanokcica północna
Asplenium Asplenium Asplenium AspleniumAspleniumzanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria)zanokcica śledzionka (Asplenium ceterach)
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
27.05.2012, Góra Wdżar; copyright © by Jerzy Kruk XL
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
pokrój
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
młode rozwijające się w kształcie spiralek
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
młodociana forma Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
kupki z zarodniami
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Asplenium (zanokcica)kl 3659
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
Bylina z rozgałęzionym kłączem poziomym, krótkim, czarnobrązowym; w młodszych partiach gęsto okryte łuskami 5 mm długości, równowąsko lancetowatymi. Liście płonne i płodne takie same; zimotrwałe.

space

Ogonek 2 – 3× dłuższy od blaszki, w nasadzie ciemnobrązowy, lśniący, poza tym ciemnozielony.

space

Gatunek mało zmienny.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.180 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
W szczelinach skalnych; na podłożu krzemianowym (unika wapnia); na murach bez zaprawy wapiennej; w miejscach nasłonecznionych i raczej suchych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.jm - Asplenium septentrionale (zanokcica północna); Góra Świątek, Pogórze Kaczawskie
1
leg. Jerzy Majdan
/Góra Świątek, Pogórze Kaczawskie/ #2
znalezisko 20040729.5.bg - Asplenium septentrionale (zanokcica północna); obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży
040729-5
leg. Błażej Gierczyk
/obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży/ #4
znalezisko 20050503.4.am - Asplenium septentrionale (zanokcica północna); Kluszkowce (Góra Wdżar)
050503-4
leg. Antoni Mielnikow
/Kluszkowce (Góra Wdżar)/ #3
znalezisko 00020000.17.rp - Asplenium septentrionale (zanokcica północna); Masyw Śnieżnika
020000-17
leg. Remigiusz Pielech
/Masyw Śnieżnika/ #2
znalezisko 20141000.1.jmak - Asplenium septentrionale (zanokcica północna); Niemcy, Schwarzwald
141000-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Schwarzwald/ #5

mieszaniec Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

wystepowanie
Asplenium ×alternifolium · zanokcica niemiecka
Asplenium germanicum · Asplenium septentrionale × trichomanes
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Asplenium trichomanes · zanokcica skalna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]