atlas-roslin.pl

Botrychium lunaria (L.) Sw. [🔉 bo·trychi·um *]

podejźrzon księżycowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
XL
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
pokrój
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
pokrój
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
Bylina z jednym, rzadziej 2(4), niezimującymi liśćmi, (5)10-20(30)cm wysokości; naga. Liść podzielony na część płonną i płodną; płonna oddziela się ±powyżej połowy długości liścia.

space

Płodna część liścia 1-2×pierzasta. Zarodni ponad 15. Tworzą się w okresie (czerwiec)lipiec-sierpień.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.126 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
Dość częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:.

wybrane okazy · selected collections

#1
am.990604-5
leg. Antoni Mielnikow
/Sławków/
#2
bg.060622-1
leg. Błażej Gierczyk
/kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji