atlas-roslin.pl

Botrychium lunaria (L.) Sw. [🔉 bo·tri·chi·um *]

podejźrzon księżycowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
XL
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
pokrój
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
pokrój
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Botrychium (podejźrzon)kl 3653
Bylina z jednym, rzadziej 2(4), niezimującymi liśćmi, (5)10-20(30)cm wysokości; naga. Liść podzielony na część płonną i płodną; płonna oddziela się ±powyżej połowy długości liścia.

space

Płodna część liścia 1-2×pierzasta. Zarodni ponad 15. Tworzą się w okresie (czerwiec)lipiec-sierpień.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.126 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
Dość częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:.

wybrane okazy · selected collections

#1
am.990604-5
leg. Antoni Mielnikow
/Sławków/
#2
bg.060622-1
leg. Błażej Gierczyk
/kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.226 [71.1]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.98 [85.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.120 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.38 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.36 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.69 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.6 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.14 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.10 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.4 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji