atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.126); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Botrychium lunaria (L.) Sw.

podejźrzon księżycowy
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
13.07.2013, Schneealpe (Austria); copyright © by Jerzy Kruk XL
Botrychium lunaria
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Botrychium lunaria
pokrój; 10.06.2003, Biłgoraj, bór świeży; copyright © by Barbara Łotocka
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
pokrój
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Botrychium (podejźrzon)kl 3653
Bylina z jednym, rzadziej 2 (4), niezimującymi liśćmi, (5) 10 – 20 (30) cm wysokości; naga. Liść podzielony na część płonną i płodną; płonna oddziela się ±powyżej połowy długości liścia.

space

Płodna część liścia 1 – 2×pierzasta. Zarodni ponad 15. Tworzą się w okresie (czerwiec)lipiec – sierpień.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.126 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990604.5.am - Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy); Sławków
990604-5
leg. Antoni Mielnikow
/Sławków/ #1
znalezisko 20060622.1.bg - Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy); kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych
060622-1
leg. Błażej Gierczyk
/kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych/ #2