atlas-roslin.pl

Iris pseudacorus L. [🔉i·ris *]

kosaciec żółty
Iris pseudoacorus L. orth. var. [🔉i·ris *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Iris pseudacorus
niedojrzałe torebki
Iris pseudoacornus
otwarte torebki
Iris pseudoacorus
kwiat, widok z góry
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Iris pseudacorus
zarodek, barwienie błękitem Evansa
Iris pseudacorus
zarodek, barwienie błękitem Evansa
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Iris (kosaciec)kl 6093

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Pospolity. Brzegi wód, moczary, olsy.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Iris (kosaciec)kl 6093

wybrane okazy · selected collections

#2
bl.040929-1
leg. Barbara Łotocka
#4
konrad_kaczmarek.196
leg. Konrad Kaczmarek

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
🌱
Rodzima kłączowa bylina błotna. W ogrodzie stosowana w strefie błotnej i płytkiej oczek wodnych ale także dobrze rośnie na trwale wilgotnych rabatach bylinowych. Może być uprawiana hydroponicznie, ustabilizowana kamieniami.

space

💠 rabata bylinowa • ▩ grupa/płat
byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe • zimozielona (wiecznie zielona)
wysokość: 0.7 – 1 m
kwitnienie: przełom maja i czerwca
cechy diagnostyczne w kluczu:Iris (kosaciec)kl 6093

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • ↭ ekspansywna
💧 woda: 🔵 roślina wodna • gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: żyzna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

W pełni mrozoodporny i bezproblemowy gatunek rodzimy. Pobiera dużo składników pokarmowych. Z uwagi na ekspansywność w oczku wodnym, należy przycinać nadmiernie rozrastające się kłącza. Przekwitłe pędy warto usuwać, bo pochylają rośliny.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

5 – 4 szt./m2 • rozstawa: 45 – 50 cm
przez podział [wiosną]
cechy diagnostyczne w kluczu:Iris (kosaciec)kl 6093

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.567 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.798 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.550 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.697 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.300+303 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.238 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.615 [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.525+t32 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.88 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.814 [3]
 • Ziętek H., 2008 — Rośliny w oczkach wodnych p.146 [423]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.278 [39]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji