takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit.

skalnica jastrzębcowata
na stronie — występowanie · znaleziska