takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Reseda phyteuma L.

rezeda mała
Reseda phyteuma (rezeda mała)
17.06.2008, Góry Pińczowskie; copyright © by Błażej Gierczyk
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
Reseda phyteuma (rezeda mała)
cechy diagnostyczne w kluczu:Reseda (rezeda)kl 4045kl 8795

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080617.10.bg - Reseda phyteuma (rezeda mała); Góry Pińczowskie
080617-10
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Pińczowskie/ #4
znalezisko 20090502.7.jkr - Reseda phyteuma (rezeda mała); Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)
090502-7
leg. Jerzy Kruk
/Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)/ #3
znalezisko 00010000.Rph.pcl - Reseda phyteuma (rezeda mała); Garb Pińczowski
Rph
leg. Paweł Cieślak
/Garb Pińczowski/ #3