takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Rosa agrestis Savi var. schulzei R. Keller

róża rolna odm. Schulza
na stronie — cechy charakterystyczne · znaleziska
Rosa agrestis var. schulzei (róża rolna odm. Schulza)
22.06.2006, Duża Skała k. Czajowic; copyright © by Błażej Gierczyk
Rosa agrestis var. schulzei (róża rolna odm. Schulza)
Rosa agrestis var. schulzei (róża rolna odm. Schulza)
Rosa agrestis var. schulzei (róża rolna odm. Schulza)
Rosa agrestis var. schulzei (róża rolna odm. Schulza)
Rosa agrestis var. schulzei (róża rolna odm. Schulza)

cechy charakterystyczne

niewyraźna odmiana w obrębie wykazującego dużą zmienność gatunku R. agrestis podana z otuliny OPN przez A. Sołtys i R. Popka

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060622.7.bg - Rosa agrestis var. schulzei (róża rolna odm. Schulza); Duża Skała k. Czajowic
bg.060622-7
leg. Błażej Gierczyk
/Duża Skała k. Czajowic/ #9