atlas-roslin.pl

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. [🔉 ma·ho·ni·a *]

mahonia pospolita, ościał pospolity
Berberis aquifolium Pursh [🔉 ber·be·ris *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
kwitnący pęd
Mahonia aquifolium
kwiatostan zdziczałego osobnika w lesie
Mahonia aquifolium
kwiaty w zbliżeniu
Mahonia aquifolium
Mahonia aquifolium
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
kwitnący pęd
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
pąki wiosenne, purpurowe zabarwienie pędów i liści zimą i na przedwiośniu
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)

cechy charakterystyczne

Zimozielony niski krzew do 1 (2) m wysokości o sztywnych, wyprostowanych, słabo rozgałęzionych, bezbronnych pędach.

Liście nieparzystopierzastozłożone, z 5-9 listkami; listki wierzchem błyszczące, spodem matowe, brzegiem odlegle kolczasto ząbkowane.

Kwiaty żółte, w gęstych szczytowych gronach na wierzchołkach zeszłorocznych pędów.

Owoce granatowoczarne, 6-8 mm średnicy, z jasnoniebieskim woskowym nalotem, dojrzewają we wrześniu. Są chętnie zjadane przez ptaki, przyczyniające się do samosiewu tego krzewu.

Kwitnienie koniec kwietnia-maj.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
Często uprawiany zimozielony krzew ozdobny; znosi silne zacienienie.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny
• potencjalnie inwazyjny
• kenofit
• Pochodzenie: zachód Ameryki Północnej
• Czas przybycia na teren Polski: 1839r. (introdukcja), druga połowa XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2110 (potencjalnie) — inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
· 2130 (potencjalnie) — nadmorskie wydmy szare
· 2170 (potencjalnie) — nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej (Salix repens ssp. repens var. arenaria)
· 2180 (potencjalnie) — lasy mieszane, i bory na wydmach nadmorskich
· 6210 (potencjalnie) — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis); priorytetowe "gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków"
· 9170 (potencjalnie) — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)

• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Zimozielony krzew ozdobny, znosi znaczne zacienienie. Stosowany jako roślina okrywowa w parkach, ogrodach i na cmentarzach. Kwitnienie wczesne, ozdobne. Kwiaty są miododajne; owoce jadalne.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na rozproszonych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
🌱
Uprawiany krzew ozdobny (zimozielone błyszczące liście, kwiaty, owoce). Można z niego tworzyć niskie, nieformowane żywopłoty 0.5-1 m wysokości, kolczaste liście zniechęcają do przechodzenia przez takie przeszkody. Stosuje się też jako krzew okrywowy w miejscach ocienionych. Gałązki i liście są używane na wieńce i wiązanki pogrzebowe. Jesienne przebarwienie liście brunatnoczerwone.
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce
wysokość: do 1 (2) m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • ☁ cieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • uboga • mineralna • mineralno-próchniczna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a
Najbardziej mrozoodoporny gatunek rodzaju. Przemarza w surowe, bezśnieżne zimy ale łatwo regeneruje się z pąków odroślowych.

Rośnie na glebach lekkich, piaszczystych, piaszczysto gliniastych ale z próchnicą i dostatecznie wilgotnych. Znosi silne zacienienie, w takich miejscach także rzadziej przemarza a jego liście nie zasychają wiosną. W rejonach Polski o łagodniejszej zimie dziczeje i sam się rozsiewa.

Źle znosi przesadzanie.

🌱 🌸

odmiany uprawne (#3) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Apollo’
‘Smaragd’
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#6
sm.090502-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Szklarska Poręba Dolna/

ten gatunek tworzy mieszańce:

drugi rodzic ⇒
Berberis
berberys
mieszaniec ⇒
×Mahoberberis miethkeana
drugi rodzic ⇒
Berberis pinnata
mieszaniec ⇒
Mahonia ×wagneri
drugi rodzic ⇒
Mahonia repens
mieszaniec ⇒
M. ×decumbens
mahonia rozesłana

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. [🔉 ma·ho·ni·a *]Berberis aquifolium Pursh [🔉 ber·be·ris *](pl) mahonia pospolita · ościał pospolity
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji