atlas-roslin.pl

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. [🔉 gli·ce·ri·a *]

manna mielec, manna wodna
Glyceria aquatica Wahlenb. [🔉 gli·ce·ri·a a·kwa·ti·ka] · Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. [🔉 gli·ce·ri·a a·kwa·ti·ka]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Glyceria maxima
Jastrzębia Góra; copyright © by Jarosław Makowski
Glyceria maxima
Glyceria maxima
Glyceria maxima
Glyceria maxima (manna mielec)
Glyceria maxima (manna mielec)
Glyceria maxima
Glyceria maxima
Glyceria maxima (manna mielec)
Glyceria maxima
Glyceria maxima (manna mielec)
Glyceria maxima (manna mielec)
Glyceria maxima (manna mielec)
Glyceria maxima (manna mielec)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Glyceria maxima
Glyceria maxima
ekologiczne liczby wskaźnikowe Glyceria maxima (manna mielec)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Glyceria maxima (manna mielec)

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Glyceria maxima [🔉 gli·ce·ri·a *]Glyceria aquatica Wahlenb. [🔉 gli·ce·ri·a a·kwa·ti·ka], Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. [🔉 gli·ce·ri·a a·kwa·ti·ka](pl) manna mielec · manna wodna
aquaticus, -a, -um (lat., adj.)
wodny; rosnący w lub przy wodzie, w miejscu podmokłym; przymiotnik od aqua, -ae - woda