atlas-roslin.pl

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench

chamedafne północna
Andromeda calyculata L. · Cassandra calyculata (L.) D.Don
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chamaedaphne calyculata
kwiatostan
Chamaedaphne calyculata
Chamaedaphne calyculata
Chamaedaphne calyculata (chamedafne północna)
XL
Chamaedaphne calyculata (chamedafne północna)
XL
Chamaedaphne calyculata (chamedafne północna)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Ericaceae (wrzosowate)kl 5106

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.396 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Chamaedaphne calyculata (chamedafne północna)
Chamaedaphne calyculata (chamedafne północna)
XL
Chamaedaphne calyculata (chamedafne północna)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chamaedaphne calyculata (chamedafne północna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

cechy diagnostyczne w kluczu:Ericaceae (wrzosowate)kl 5106

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.98 [16.10]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.350+349k [15]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.446 [12]
 • Sokolov S.Ja., 1960 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5 p.330 [119.5]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.76 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.12 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.483 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.251 [447]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1058520-2
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji