atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton natans L.

rdestnica pływająca
Potamogeton natans
25.08.2002, ok. Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Potamogeton nutans
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
Malva sylvestris
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6003

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne