atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton natans L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica pływająca
Potamogeton natans
25.08.2002, ok. Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Potamogeton nutans
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
Malva sylvestris
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6003

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton natans (rdestnica pływająca)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Potamogeton ×fluitans · rdestnica zmiennolistna

Potamogeton lucens × natans · Potamogeton ×sterilis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

mieszańce Potamogeton natans L.

wystepowanie
Potamogeton ×fluitans · rdestnica zmiennolistna
Potamogeton lucens × natans · Potamogeton ×sterilis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton lucens · rdestnica połyskująca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Potamogeton ×sparganiifolius · rdestnica jeżogłówkolistna
Potamogeton ×sparganiifolius
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton gramineus · rdestnica trawiasta
Potamogeton heterophyllus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
Potamogeton ×vepsicus · rdestnica wepska
Potamogeton natans × praelongus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton praelongus · rdestnica wydłużona
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — EN–zagrożony