atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton natans L.

rdestnica pływająca
Potamogeton natans
25.08.2002, ok. Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Potamogeton nutans
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
Malva sylvestris
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6003

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Potamogeton ×gessnacensis · rdestnica Gesnacka

Potamogeton natans × polygonifolius
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Potamogeton ×vepsicus · rdestnica wepska

Potamogeton natans × praelongus
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

mieszańce Potamogeton natans L.

wystepowanie
Potamogeton ×fluitans · rdestnica zmiennolistna
Potamogeton lucens × natans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton lucens · rdestnica połyskująca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton ×vepsicus · rdestnica wepska
Potamogeton natans × praelongus
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Potamogeton praelongus · rdestnica wydłużona
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — EN–zagrożony