takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Geranium columbinum L.

bodziszek gołębi
na stronie — występowanie