atlas-roslin.pl
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]

Geranium columbinum L.

bodziszek gołębi
Geranium Geranium Geranium GeraniumGeraniumbodziszek leśny (Geranium sylvaticum)bodziszek porozcinany (Geranium dissectum)