atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.343); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — VU–narażony

Succisella inflexa (Kluk) Beck

czarcikęsik Kluka
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
06.09.2009, na skraju wilgotnej doliny (granica łąki i lasu) leśnej rzeczki Łutownia w Puszczy Białowieskiej; copyright © by Robert Puchalski
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Dipsacoideae (szczeciowate)kl 5677

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.343 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090906.1.puchalski - Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka); na skraju wilgotnej doliny (granica łąki i lasu) leśnej rzeczki Łutownia w Puszczy Białowieskiej
090906-1
leg. Robert Puchalski
/na skraju wilgotnej doliny (granica łąki i lasu) leśnej rzeczki Łutownia w Puszczy Białowieskiej/ #15

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
🌱
wysokość: do 1 m

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

≈ odmiany i dostępność (#1/1)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #1)