takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Galium album Mill.

przytulia biała
Galium mollugo L. ssp. erectum (Huds.) Syme
Galium album (przytulia biała)
kwiatostan dość zwarty; murawa na skarpie; 26.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski XL
Galium album (przytulia biała)
fragment kwiatostanu; płatki korony z kończykiem, szypuły kwiatowe krótkie
Galium album (przytulia biała)
liście, kanciasta łodyga XL
Galium album (przytulia biała)
Galium album (przytulia biała)
Galium album (przytulia biała)

cechy charakterystyczne

- korona 3-5 mm średnicy na krótkiej (1.2-3 mm) szypule
- szypułki owoców mało odstające stąd kwiatostan raczej gęsty
- liście 3-7 × tak długie jak szerokie; nerw środkowy liści mało wydatny

występowanie

W obrębie kompleksu „Galium mollugo” (tak jak w kluczu Szafera i Florze Polski) znajdują się dwa współcześnie rozróżniane gatunki. Z nich przytulia biała (Galium album) jest w Polsce pospolita, natomiast przytulia pospolita (Galium mollugo) (we współczesnym rozumieniu) zdarza się sporadycznie.
Ekologiczne liczby wskaźnikowe, podają Galium mollugo s.l. (nr id. 2547) i Galium album (nr id. 2547 ale w innym wierszu). Podane tam wartości liczebności stanowisk odnoszą się do odmiennych, niż współczesne, ujęć taksonomicznych tego kompleksu i nie należy do nich przywiązywać wagi; pozostałe wartości wskaźnikowe dla tych dwóch gatunków zdaję się być właściwe.
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Łąki, murawy, przydroża, zarośla, skraje lasów.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030626.57.03 - Galium album (przytulia biała); Zdbice, k. Wałcza
030626-57
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #6
znalezisko 20080621.5.and - Galium album (przytulia biała); okolice Bliżowa, Roztocze
and.080621-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Bliżowa, Roztocze/ #4