atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Gentianales » Fam.Rubiaceae » Galium »

Galium album Mill. [🔉 ga·lĭ·um *]

przytulia biała
Galium mollugo L. ssp. erectum (Huds.) Syme
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galium Galium Galium GaliumGaliumprzytulia sina (Galium glaucum)przytulia pospolita (Galium mollugo)
Galium album (przytulia biała)
kwiatostan dość zwarty; murawa na skarpie; 26.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski XL
Galium album (przytulia biała)
fragment kwiatostanu; płatki korony z kończykiem, szypuły kwiatowe krótkie
Galium album (przytulia biała)
XL
liście, kanciasta łodyga
Galium album (przytulia biała)
Galium album (przytulia biała)
Galium album (przytulia biała)
Galium album (przytulia biała)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1582
- korona 3-5 mm średnicy na krótkiej (1.2-3 mm) szypule
- szypułki owoców mało odstające stąd kwiatostan raczej gęsty
- liście 3-7 × tak długie jak szerokie; nerw środkowy liści mało wydatny- korona 3-5 mm średnicy na krótkiej (1.2-3 mm) szypule
- szypułki owoców mało odstające stąd kwiatostan raczej gęsty
- liście 3-7 × tak długie jak szerokie; nerw środkowy liści mało wydatny

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
W obrębie kompleksu „Galium mollugo” (tak jak w kluczu Szafera i Florze Polski) znajdują się dwa współcześnie rozróżniane gatunki. Z nich przytulia biała (Galium album) jest w Polsce pospolita, natomiast przytulia pospolita (Galium mollugo) (we współczesnym rozumieniu) zdarza się sporadycznie.
Ekologiczne liczby wskaźnikowe, podają Galium mollugo s.l. (nr id. 2547) i Galium album (nr id. 2547 ale w innym wierszu). Podane tam wartości liczebności stanowisk odnoszą się do odmiennych, niż współczesne, ujęć taksonomicznych tego kompleksu i nie należy do nich przywiązywać wagi; pozostałe wartości wskaźnikowe dla tych dwóch gatunków zdaję się być właściwe.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium album (przytulia biała)
Pospolita. Łąki, murawy, przydroża, zarośla, skraje lasów.Pospolita. Łąki, murawy, przydroża, zarośla, skraje lasów.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030626.57.03 - Galium album (przytulia biała); Zdbice, k. Wałcza
030626-57
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #6
znalezisko 20080621.5.and - Galium album (przytulia biała); okolice Bliżowa, Roztocze
080621-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Bliżowa, Roztocze/ #4
znalezisko 20190610.1.konrad_kaczmarek - Galium album (przytulia biała); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190610-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2

mieszaniec Galium album

Galium ×pomeranicum
Galium album × Galium verum ssp. verum
491 [24]