takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· kenofit, zadomowiony [234]
· ochrona ścisła (1.394); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Euphorbia epithymoides L.

wilczomlecz pstry wilczomlecz złocisty
Euphorbia polychroma A.Kern.
na stronie — występowanie · uwagi · wymagania i uprawa · znaleziska
Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry)
20.04.2002, Podwarpie; copyright © by Antoni Mielnikow
Euphorbia epithymoides
pokrój
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry)
Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.394 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadki, w Polsce w okolicach Dąbrowy Górniczej i na kilku innych lokalizacjach (np. w okolicy Ząbkowic Śląskich), na wysuniętych na północ, oderwanych od głównego obszaru występowania stanowiskach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

uwagi

Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry)
Gatunek ten występuje w Polsce wyłącznie w okolicach Dąbrowy Górniczej, w wysuniętych na północ, oderwanych od głównego obszaru występowania stanowiskach.

#

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · wysokość do 40 cm · strefa mrozoodporności 6 · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020420.1.am - Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry); Podwarpie
am.020420-1
leg. Antoni Mielnikow
/Podwarpie/ #3