atlas-roslin.pl

Orobanche alba Stephan ex Willd. [🔉 o·ro·ban·che *]

zaraza macierzankowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
zbliżenie kwiatostanu
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
zbliżenie kwiatu, warga górna korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
zbliżenie kwiatu, przysadka nieco dłuższa od korony, widoczne jednołatkowe działki kielicha, osiągające 1/3-1/2 długości korony, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
kwiat po usunięciu przysadki, widoczne jednołatkowe działki kielicha, osiągające 1/3-1/2 długości korony, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
przekrój kwiatu, pręciki osadzone nisko, u podstawy korony, nitki pręcików owłosione w części nasadowej i górnej, nagie w części środkowej
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
przekrój kwiatu, szyjka słupka wyraźnie owłosiona, zwłaszcz w górnej części (owłosienie purpurowe), znamię ciemnoczerwone
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.290 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
pokrój
Orobanche alba
ekologiczne liczby wskaźnikowe Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Wyróżniane dwa podgatunki ssp. alba (pasożytujący na gatunkach rodzaju macierzanka (Thymus)) i ssp. major (Čelak.) Zázvorka (pasożytujący głównie na gatunkach rodzaju szałwia (Salvia)) w świetle badań molekularnych i morfologicznych na dużej próbie, tylko jako formy ekologiczne tego gatunku.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#4
bg.050810-5
leg. Błażej Gierczyk
/Berehy Górne na zboczu przy drodze, Bieszczady/
/pasożytująca na Thy.../
#15
bg.070624-1
leg. Błażej Gierczyk
/Bałtów/
/Okazy ze stanowiska nietypowo .../
#15
bg.070624-3
leg. Błażej Gierczyk
/Lasocin/
/Okazy wyjątkowo bujne. Żywicie.../
#2
and.070707-4
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kąty II k. Zamościa/
#7
bg.080713-1
leg. Błażej Gierczyk
/ Bieszczady, stoki Tarnicy/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Orobanche alba Stephan ex Willd. [🔉 o·ro·ban·che *](pl) zaraza macierzankowa
orobanchē, -ēs (lat. z gr., subst., f) — nazwa łacińska za grecką orobagche οροβαγχη - w starożytności odnosiła się do pasożytującego na bobie, śródziemnomorskiego gatunku Orobanche crenata
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji