atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca pratensis Huds.

kostrzewa łąkowa
Festuca elatior L.