atlas-roslin.pl

Adenophora liliifolia (L.) Besser

dzwonecznik wonny
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiatostan; 04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa; copyright © by Błażej Gierczyk
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
liście w środkowej części pędu
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiaty
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
czteromiesięczne siewki; nasiona zebrane we wrześniu z lokalnej populacji za zgodą RDOŚ Olsztyn
cechy diagnostyczne w kluczu:Campanulaceae (dzwonkowate)kl 5696

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.166 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północy kraju b. rzadko. Murawy, zarośla, widne lasy.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070804.1.bg - Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny); las na E od Katów II k. Zamościa
070804-1
leg. Błażej Gierczyk
/las na E od Katów II k. Zamościa/ #5
znalezisko 00010000.170.konrad_kaczmarek - Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
170
leg. Konrad Kaczmarek #15
znalezisko 20170901.1.arys - Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny); wysadzone na terenie Nadl. Strzałowo w P. Piskiej na naturalnym stanowisku w celu wzmocnienia lokalnej populacji
170901-1
leg. Andrzej Ryś
/wysadzone na terenie Nadl. Strzałowo w P. Piskiej na naturalnym stanowisku w celu wzmocnienia lokalnej populacji/ #2
znalezisko 20210314.1.arys - Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny); Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki
210314-1
leg. Andrzej Ryś
/Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne