atlas-roslin.pl

Platycladus orientalis (L.) Franco [🔉 pla·ti·kla·dus or·i·en·ta·lis]

biota wschodnia, żywotnik wschodni
Biota orientalis (L.) Endl. [🔉 bi·o·ta or·i·en·ta·lis] · Thuja orientalis L. [🔉 tu·ja or·i·en·ta·lis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Platycladus orientalis (biota wschodnia)
Platycladus orientalis (biota wschodnia)
Platycladus orientalis (biota wschodnia)
Platycladus orientalis (biota wschodnia)
Thuja orientalis
Thuja orientalis
Thuja orientalis
szyszki
Thuja orientalis
górna strona łuskowatych liści
Thuja orientalis
dolna strona łuskowatych liści
Thuja orientalis
zdrewniały pęd

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Platycladus orientalis (biota wschodnia)
Takson uprawiany. [491]
🌱
Niskie drzewo (5-10m), zwykle wielopienne, przez długi czas zachowujące pokrój krzaczasty, szerokostożkowaty, jajowaty lub kopulasty.

space

Zastosowanie ograniczone do cieplejszych rejonów Polski. Dobry materiał na żywopłoty formowane (0.5-3m wysokości) i nieformowane (0.5-4m wysokości).

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • na żywopłot formowany i nieformowany
🌿 ozdobne liście • roślina trująca
wysokość: (1) 1.5 – 10 (15) m • szerokość: 1 – 5 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe • osłonięte (przed wiatrami)
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową • nie toleruje kwaśnej
❄️ zimowanie: niepewne • strefa mrozoodporności 6b
ekologiczne liczby wskaźnikowe Platycladus orientalis (biota wschodnia)
Wysoce wytrzymały na suszę i wysokie temperatury; przystosowany do gorącego i suchego klimatu kontynentalnego. Ale niektóre odmiany dobrze rosną też w wilgotnym, łagodnym klimacie morskim. Ograniczona mrozoodporność, zróżnicowana u poszczególnych egzemplarzy i odmian.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

z nasion [łatwe, zalecane w przypadku gatunku; wysiew płytki, w maju do gruntu lub w kwietniu do inspektu; 2-3 tygodnie przed siewem zmieszać nasiona z wilgotnym piaskiem]
przez sadzonki pędowe zielne [marzec-maj(czerwiec), ukorzeniają się dość opornie, ukorzeniacze polepszają ten proces]
przez sadzonki pędowe częściowo zdrewniałe [w drugiej połowie lata lub jesienią, odrywane z piętką, ukorzeniać w podgrzewanym podłożu, ukorzeniacze ulepszają ukorzenienie]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#5) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Aurea Nana’ — wolno rosnąca, karłowa, 1-1.5 (2) m; pokrój regularny stożkowaty do jajowatego; bardzo gęsto ugałęziona, wszystkie gałązki prosto wzniesione, sztywne i równoległe; igły jasne żółtozielone, najintensywniej żółte w maju, zimą pomarańczowe do brunatnożółtych; niska mrozoodporność, gałązki często zamierają
‘Franky Boy’
‘Grupa Aurea’ — grupa żółtolistnych klonów uprawianych do XIX w.
‘Sieboldii’
‘Stricta’ — grupa klonów o pokroju wąskim, stożkowatym, zwartym, z wyprostowanymi gałęziami; gałązki żywozielone; zdarzają się egzemplarze dość zimoodporne
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#4
jmak.09_3_9
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy Freiburg/
#1
kkcz.211010-13
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/
#3
js.060917-21
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
#5
22 07 16 - 105
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Glinna/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Platycladus orientalis (L.) Franco [🔉 pla·ti·kla·dus or·i·en·ta·lis]Biota orientalis (L.) Endl. [🔉 bi·o·ta or·i·en·ta·lis] · Thuja orientalis L. [🔉 tu·ja or·i·en·ta·lis](pl) biota wschodnia · żywotnik wschodni
orientalis, -e (lat., adj.)
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)
thya (thyia), -ae f; thyon, -i n; θύον, θύα (lat. z gr., subst.)
w starożytnej Grecji to nazwa drzewa cenionego dla intensywnie aromatycznego drewna i żywicy (sandarak) w ofiarnych kadzidłach; żywica używana do produkcji werniksów; Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (cyprzyk czteroklapowy) ≡ Callitris quadrivalvis Rich. et A. Rich. [459]; obecnie gatunek ten nie należy do rodzaju żywotnik (Thuja) ale dał mu nazwę
platy- (gr., pref.)
przedrostek w greckich słowach złożonych oznaczający szeroki, płaski, rozpostarty; od gr. plătýs πλατὐς
clad-, -cladus (lat. z gr.)
od greckiego kládos κλαδος (oderwana) gałęź (także z rozgałęzieniami)
bios (gr., subst.)
życie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Sokolov S.Ja., 1949 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 [119.1]
 • Seneta W., Dolatowski J., Zieliński J., 2022 — Dendrologia [500]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
 • Seneta W., 1987 — Drzewa i krzewy iglaste. [94]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:677124-1
 • Terpiński Z., 1984 — Szkółkarstwo ozdobne [482]
 • Szydło W., 2018 — Szkółkarstwo ozdobne. Wybrane zagadnienia. [492]
 • Toogood A. et al., 1999 — American Horticultural Society. Plant Propagation. [489]
 • Brickell Ch. ed., 2011 — American Horticultural Society encyclopedia of plants & flowers [478]
 • Bärtels A., Schmidt A.P., 2014 — Enzyklopädie der Gartengehölze [495]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji