atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Convolvulus arvensis L. [🔉 * ar·wen·sis]

powój polny
Convolvulus arvensis (powój polny)
18.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis (powój polny)
torebki
Convolvulus arvensis (powój polny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Convolvulus (powój)kl 9231

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Convolvulus arvensis
ekologiczne liczby wskaźnikowe Convolvulus arvensis (powój polny)
Gatunek pospolity. Pola, ogrody, przydroża, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030618.3.03 - Convolvulus arvensis (powój polny); Zdbice, k. Wałcza
030618-3
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #3
znalezisko 20030613.3.bl - Convolvulus arvensis (powój polny)
030613-3
leg. Barbara Łotocka #7