atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Convolvulus arvensis L. [🔉 * ar·wen·sis]

powój polny