atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Convolvulus arvensis L.

powój polny