takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Convolvulus arvensis L.

powój polny
na stronie — występowanie · znaleziska