atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potentilla anserina L. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik gęsi
Argentina anserina (L.) Rydb.
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
03.09.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek
Potentilla anserina
Potentilla anserina
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina
kwiat, widok z góry
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 1738

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Pospolita. Przydroża, pastwiska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200903.2.kkcz - Potentilla anserina (pięciornik gęsi); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200903-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
🌱
W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Anserinae herba (ziele srebrnika).

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin