atlas-roslin.pl

Potentilla anserina L. [🔉 po·ten·til·la an·se·r·na]

pięciornik gęsi
Argentina anserina (L.) Rydb.[gł. w POWO (23.3.3)] [🔉 * an·se·r·na]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina
Potentilla anserina
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina
kwiat, widok z góry
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 1738

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Pospolita. Przydroża, pastwiska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#1
kkcz.200903-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
🌱
W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Anserinae herba (ziele srebrnika).

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Golden Treasure’
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Potentilla anserina L. [🔉 po·ten·til·la an·se·r·na]Argentina anserina (L.) Rydb. [🔉 * an·se·r·na](pl) pięciornik gęsi
anserna, -ae (lat., subst., f) — gęsi; urzeczowiony przymiotnik anserinus,-a,-um, pochodzący od anser,-eris - gęś; przedlinneuszowska nazwa dla pięciornika gęsiego (Potentilla anserina) odnosząca się do tego, że szczególnie chętnie występuje w miejscach wypasu gęsi
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... [16.7]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S., 1941 — Flora URSS. T.10 Rosaceae [85.10]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Kwaśniewska J., Mikołajczyk K., 1983 — Wszyscy zbieramy zioła [331]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:721546-1
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:727641-1
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji