atlas-roslin.pl

Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C. Cheng [🔉 me·ta·se·kwo·i·a *o·i·des]

metasekwoja chińska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Metasequoia glyptostroboides
przed rozwojem liści
Metasequoia glyptostroboides
pokrój
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
młode gałązki
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pinopsida (szpilkowe)kl 2490

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)
Takson uprawiany. [491]
🌱
Reliktowe drzewo iglaste z Chin, niezimozielone. U nas w uprawie, w ogrodach botanicznych i kolekcjach dendrologicznych, czasem w parkach. Drzewa szczególnie atrakcyjne wiosną, w okresie rozwoju delikatnych, szerokich, jasnozielonych igieł; jesienią igły przebarwiają się żółto a następnie rudo. Zalecane do parków. W ogrodach japońskich można stosować odmiany wolnorosnące lub karłowe.
wysokość: do 20 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: żyzna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6b
Dobrze radzi sobie w naszym klimacie i szybko rośnie.

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#9) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Goldrush’ (Ogon) — igły żółte
‘Hamlet's Broom’ — typu czarcia miotła; korona kulista; igły żywozielone
‘Little Creamy’ — karłowa; igły nieregularnie biało pstre
‘Matthaei Broom’ — karłowa
‘Miss Grace’ — wolnorosnąca; pędy przewisające; igły szarozielone
Ogon (‘Goldrush’) — igły żółte
‘Pendula’ — pędy przewisające
‘Rogów’
‘Sheridan Spire’ — wąskokolumnowa
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#3
15 04 30 - 3
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Bolestraszyce/
#2
sm.070503-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Nowy Młyn/
#3
js.050820-30
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice./
#1
jmak.08_12d
leg. Jarosław Makowski
/ogr. bot./
#1
jmak.jmak_17_9
leg. Jarosław Makowski
/ogr. bot./
#2
pgrz.210225-1b
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. śląskie, Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej/
#2
22 10 23 - 38
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wirty/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C. Cheng [🔉 me·ta·se·kwo·i·a *o·i·des](pl) metasekwoja chińska
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = oavalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
  • Seneta W., 1987 — Drzewa i krzewy iglaste. [94]
  • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 [86.11]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
  • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
  • Guzikowska-Konopińska E., 2013 — Ogród japoński [414]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji