takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Monotropa hypopitys L. s. str.

korzeniówka pospolita
Monotropa hypopitys L. ssp. hypopitys
na stronie — występowanie ·   · znaleziska