takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.308); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. ssp. densiflora (Wahlenb.) K. Richt.

gółka długoostrogowa gęstokwiatowa
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa)
27.05.2006, G. Stołowe; copyright © by Błażej Gierczyk
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa)
27.05.2006, G. Stołowe; copyright © by Błażej Gierczyk
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa)
27.05.2006, G. Stołowe; copyright © by Błażej Gierczyk
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
okolice Szańca; copyright © by Paweł Cieślak
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa)
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora

cechy charakterystyczne

W kwiatostanie przypada 5-6.5 kwiatu na cm bieżący. Kwiaty mięsno czerwone do purpurowych, o intensywnym zapachu goździkowym, bzowym lub koniczyny.

Drugi liść od nasady łodygi na najwyżej 11×dłuższy niż szerszy.

Pomiędzy kwiatostanem na liśćmi w dole pędu, znajdują się przynajmniej 4 wyraźnie mniejsze liście podsadkowe.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.308 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
wystepowanie
o mapie występowania
Źródliska, tereny podmokłe, także okresowo wysychające, na glebach bogatych w węglan wapnia.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060527.4.bg - Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa); G. Stołowe
060527-4
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe/ #7