takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Teucrium montanum L.

ożanka górska
na stronie — występowanie · znaleziska