atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.336); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Orchis militaris L. [🔉or·chis *]

storczyk kukawka
Orchis militaris
pokrój; 21.05.2005, okolice Miechowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis militaris
25.05.1997, Okolice Miechowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis militaris
Orchis militaris
fragment kwiatostanu
Orchis militaris
kwiat w zbliżeniu
Orchis militaris
kwiat w powiększeniu
Orchis militaris (storczyk kukawka)
Orchis militaris (storczyk kukawka)
Orchis militaris (storczyk kukawka)
Orchis militaris (storczyk kukawka)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchis (storczyk)kl 6536
Hełm z zewnątrz bladoróżowy lub szarofioletowy z ciemnymi nerwami.

Środkowa klapa warżki od nasady do połowy podobnej szerokości, w najwęższym miejscu tylko nieco szerszy od klap bocznych, krótka i tępa.

Ostroga zwykle 1/2 długości zalążni.

Liście podługowato-lancetowate do podługowato-jajowatych, dolne z kapturkowatym wierzchołkiem.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Orchis militaris (storczyk kukawka)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.336 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Orchis militaris (storczyk kukawka)
Zarośla, łąki, słoneczne zbocza, widne lasy sosnowe, na glebach suchych do wilgotnych, umiarkowanie żyznych i zasobnych w węglan wapnia.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.OrMi.kbb - Orchis militaris (storczyk kukawka)
OrMi
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #12
znalezisko 00010000.08_19_4.jmak - Orchis militaris (storczyk kukawka); Donautal, Niemcy
08_19_4
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #4

Orchis ×hybrida

Orchis militaris L. × Orchis purpurea Huds.
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Orchis ×hybrida

mieszaniec Orchis militaris L.

Orchis ×hybrida
Orchis militaris L. × Orchis purpurea Huds.
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Orchis purpurea · storczyk purpurowy
Orchis purpureus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.338); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony