atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Paris quadrifolia L.

czworolist pospolity
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
27.04.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia
owoc
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia
łan
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Bylina kłączowa, (10) 20 – 40 cm wysokości; kłącze poziome, członowane, pokryte łuskami, 3 – 8 mm średnicy.

space

Kwiat jeden, szczytowy, 4 (5,6)-krotny, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8 (10,12). Szypułka kwiatu 2 – 6 cm długości. Owocem jest czarno-granatowa, kulista (9 – 12 mm średnicy) jagoda, złożona z 4 (5,6)-części, dojrzewając wysycha i rozpada się.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw