atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Paris quadrifolia L. [🔉 pa·ris]

czworolist pospolity
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
27.04.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia
owoc
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia
łan
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Bylina kłączowa, (10) 20 – 40 cm wysokości; kłącze poziome, członowane, pokryte łuskami, 3 – 8 mm średnicy.

space

Kwiat jeden, szczytowy, 4 (5,6)-krotny, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8 (10,12). Szypułka kwiatu 2 – 6 cm długości. Owocem jest czarno-granatowa, kulista (9 – 12 mm średnicy) jagoda, złożona z 4 (5,6)-części, dojrzewając wysycha i rozpada się.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
🌱
Rodzima bylina żyznych i wilgotnych lasów liściastych.
"runa leśnego"
byliny ogrodowe • liście sezonowe
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce • roślina trująca
wysokość: do 35 cm
kwitnienie: maj (czerwiec)

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: żyzna • próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin