Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia
owoc
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia
łan
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Bylina kłączowa, (10)20-40cm wysokości; kłącze poziome, członowane, pokryte łuskami, 3-8mm średnicy.

space

Kwiat jeden, szczytowy, 4(5,6)-krotny, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8(10,12). Szypułka kwiatu 2-6 cm długości. Owocem jest czarno-granatowa, kulista (9-12mm średnicy) jagoda, złożona z 4(5,6)-części, dojrzewając wysycha i rozpada się.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
🌱
Rodzima bylina żyznych i wilgotnych lasów liściastych.
"runa leśnego"
byliny ogrodowe • liście sezonowe
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce • roślina trująca
wysokość: do 35 cm
kwitnienie: maj (czerwiec)

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: żyzna • próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.398 [71.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.547+523k+537k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.699 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.261 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.217 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.611 [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.469+t29 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.71 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.810 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.160 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji