Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)

cechy charakterystyczne

- źdźbło 3-80 cm wysokości, zwykle ±prosto wzniesione
- pochwy liściowe silnie owłosione
- wiecha (3)5-10 cm długości
- kłoski 12-25 × 4-6 mm, jajowato-lancetowate, najczęściej miękko owłosione, (5)6 do 12-kwiatowe
- plewki dolne 8-11 mm długości, z obrzeżeniem tworzącym kąt rozwarty
- ość silna, prosta, 4-11 mm długości

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Pospolita. Murawy, przydroża, ugory.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#8
02 05 18 - 16
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/
#11
02 05 12 - 6
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.878 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.584 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.675 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.180 [86.1]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.21 [81]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.579 [85.2]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.351+351i+348+360 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.187 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.918 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji