takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Chaenorhinum minus (L.) Lange

lniczka mała chenorinum małe, lnica mała
Chaenorrhinum minus (L.) Lange · Linaria minor L.
na stronie — występowanie · znaleziska