atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Chaenorhinum minus (L.) Lange [🔉 che·no·ri·num]

lniczka mała, chenorinum małe, lnica mała
Chaenorrhinum minus (L.) Lange · Linaria minor L.
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
10.06.2008, nasyp klejowy w Górzynie, gm. Lubsko, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
05.2020, .; copyright © by Jarosław Makowski XL
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
paki kwiatowe
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
torebka
Chaenorhinum minus
otwarta torebka
Chaenorhinum minus
Chaenorhinum minus
kwiat
Chaenorhinum minus
pokrój
Chaenorhinum minus
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Częsta; żwirowiska, nasypy kolejowe, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010701.1.bl - Chaenorhinum minus (lniczka mała)
010701-1
leg. Barbara Łotocka #3
znalezisko 20080610.2.pkob - Chaenorhinum minus (lniczka mała); nasyp klejowy w Górzynie, gm. Lubsko, woj. lubuskie
080610-2
leg. Piotr Kobierski
/nasyp klejowy w Górzynie, gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20080618.2.bg - Chaenorhinum minus (lniczka mała); pole w okolicy Winiar, Niecka Nidziańska
080618-2
leg. Błażej Gierczyk
/pole w okolicy Winiar, Niecka Nidziańska/ #6
znalezisko 20200500.1.jmak - Chaenorhinum minus (lniczka mała); .
200500-1
leg. Jarosław Makowski
/./ #10
znalezisko 20080607.4.pkob; nasyp klejowy w Górzynie, gm. Lubsko, woj. lubuskie
080607-4
leg. Piotr Kobierski
/nasyp klejowy w Górzynie, gm. Lubsko, woj. lubuskie/ #3
znalezisko 20200500.3.jmak - Chaenorhinum minus (lniczka mała); Niemcy
200500-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3
znalezisko 20040905.3.am; Okolice Mikołowa
040905-3
leg. Antoni Mielnikow
/Okolice Mikołowa/ #1