atlas-roslin.pl

Allium rotundum L. [🔉l·li·um *]

czosnek kulisty
Allium scorodoprasum L. var. rotundum (L.) Stearn. [🔉l·li·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)
grupa roślin
Allium rotundum (czosnek kulisty)
kwiatostan
Allium rotundum (czosnek kulisty)
zbliżenie kwiatostanu
Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)
cebula otoczona purpurawoczarniawymi cebulkami potomnymi
Allium rotundum (czosnek kulisty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Allium (czosnek)kl 1044kl 8466

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Allium rotundum (czosnek kulisty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Allium rotundum (czosnek kulisty)
Rzadki archeofit, ustępujący. Zawlekany na miejsca ruderalne i pola na Lubelszczyźnie.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: ponto-hirkański [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
cechy diagnostyczne w kluczu:Allium (czosnek)kl 1044kl 8466

wybrane okazy · selected collections

#7
bg.070701-1
leg. Błażej Gierczyk
/Mieszków k/Jarocina/
#4
kbb.AlRo
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz
#6
jkr.080622-6
leg. Jerzy Kruk
/Niecka Nidziańska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.662 [71.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.546 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.688 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.263+266 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.165 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.609 [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.246 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.65 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.797 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji