antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Geranium pyrenaicum Burm.f.

bodziszek pirenejski
na stronie — występowanie · znaleziska
Geranium pyrenaicum
23.08.2007, przy leśnej drodze koło Smołdzina (okolice Słowińskiego Parku Narodowego); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL

występowanie

Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Zarośla, skraje lasów, przydroża, miejsca ruderalne.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060528.4.js - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); Kowary, nasyp kolejowy
js.060528-4
leg. Jacek Soboń
/Kowary, nasyp kolejowy/ #1
znalezisko 20060609.2.js - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); Wleń, nasyp kolejowy
js.060609-2
leg. Jacek Soboń
/Wleń, nasyp kolejowy/ #2
znalezisko 20000426.KRAM511576.jkr - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); Kotlina Raciborska, Rudziniec Rota
jkr.000426-KRAM511576
leg. A. Golik
/Kotlina Raciborska, Rudziniec Rota/ #11
znalezisko 20070823.1.and; przy leśnej drodze koło Smołdzina (okolice Słowińskiego Parku Narodowego)
and.070823-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/przy leśnej drodze koło Smołdzina (okolice Słowińskiego Parku Narodowego)/ #4
znalezisko 00010000.07_11y.jmak; Sigmaringen, Niemcy
jmak.07_11y
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #4
znalezisko 00010000.jm12_ah.jmak; Sigmaringen, Niemcy
jmak.jm12_ah
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #4