Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
07.05.2019
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
3D
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4837

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Dość częsty. Zarośla, skraje lasów, przydroża, miejsca ruderalne.
Bylina.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa południowa
• Czas przybycia na teren Polski: 1837r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

#1
js.060528-4
leg. Jacek Soboń
/Kowary, nasyp kolejowy/
#2
js.060609-2
leg. Jacek Soboń
/Wleń, nasyp kolejowy/
#7 #2 3D
jkr.000426-KRAM511576
leg. A. Golik
/Kotlina Raciborska, Rudziniec Rota/
#4
and.070823-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/przy leśnej drodze koło Smołdzina (okolice Słowińskiego Parku Narodowego)/
#4
jmak.07_11y
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/
#4
jmak.jm12_ah
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/
#2
konrad_kaczmarek.190921-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. podlaskie, pow. hajnowski, Białowieża/
#4
konrad_kaczmarek.200614-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/młode rozłupnie/
#1
kkcz.201010-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/dwubarwne liście/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 [85.14]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji