atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Larix decidua Mill.

modrzew europejski
Larix europaea DC.
Larix decidua
gałazka z kwiatostanami żeńskimi i męskimi; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Larix decidua
szyszka
Larix decidua (modrzew europejski)
Larix decidua
kora
Larix decidua (modrzew europejski)
Larix decidua
Larix decidua (modrzew europejski)
Larix decidua
kwiatostan męski
Larix decidua
kwiatostan żeński
Larix decidua (modrzew europejski)

cechy charakterystyczne

Larix decidua (modrzew europejski)
XL
Drzewo iglaste o igłach sezonowych, opadających na zimę. Igły na krótkopędach, ułożone ściśle, skrętolegle w pęczkach. Roślina jednopienna, z szyszkami męskimi i żeńskimi. Szyszki dojrzewają w pierwszym roku, pozostają otwarte na drzewie przez kilka lat, opadając wraz z gałązkami.

space

Igły jasnozielone, spodem z dwoma zielonymi liniami aparatów szparkowych.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Podgatunek nominatywny modrzew europejski typowy (Larix decidua ssp. decidua) naturalnie rośnie w Tatrach, poza tym terenem w Polsce naturalnie rósł podgatunek modrzew europejski polski (Larix decidua ssp. polonica) — jednak w uprawach wprowadzane były drzewa z populacji alpejskich należących do podgatunku nominatywnego, przynależność podgatunkowa drzew na niżu jest często nieczytelna.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040310.5.bl - Larix decidua (modrzew europejski)
040310-5
leg. Barbara Łotocka #7
znalezisko 00010000.09_10_19.jmak - Larix decidua (modrzew europejski); Sigmaringen Niemcy
09_10_19
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen Niemcy/ #1
znalezisko 00010000.10_01_47.jmak - Larix decidua (modrzew europejski); Schw. Alb., Niemcy
10_01_47
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb., Niemcy/ #2
znalezisko 00010000.KRAM287998.jkr - Larix decidua (modrzew europejski); rez. Jaśkowice k. Opola
KRAM287998
leg. Jerzy Kruk
/rez. Jaśkowice k. Opola/
/L. decidua ssp. sudetica

Larix decidua ssp. polonica · modrzew europejski polski

Larix polonica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
modrzew europejski polski (Larix decidua ssp. polonica)
Igły 15 – 30 mm długości, jasnozielone.

space

Nasiona 3 – 4 mm długości.

space

Larix decidua ssp. decidua · modrzew europejski typowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
modrzew europejski typowy (Larix decidua ssp. decidua)
Szyszki z 40 – 70 łuskami nasiennymi, na szczycie cienkimi, prostymi lub nieco odgiętymi; łuski wspierające często wystające.

space

Naturalne stanowiska w Polsce w Tatrach. Poza tym drzewa tego podgatunku wprowadzane do uprawy z nasion populacji alpejskich.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Larix decidua (modrzew europejski)

wymagania i uprawa

🌸
światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce
woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie

Drzewo światłożądne. Rośnie na glebach przeciętnych. Ma umiarkowane wymagania co do wilgotności powietrza. Dobrze znosi warunki miejskie i zanieczyszczenie powietrza.

≈ odmiany i dostępność (#9/11)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #9)

mieszaniec Larix decidua Mill.

Larix ×eurolepis · modrzew eurojapoński
modrzew pośredni
Larix decidua ssp. decidua × L. kaempferi · Larix ×marschalinsii
takson uprawiany [24]
Larix kaempferi · modrzew japoński
Larix japonica · Larix leptolepis
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]