Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
kłoski żeńskie
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
pochwy liściowe i rozłogi
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
pochwy liściowe i rozłogi
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
kłosek męski (góra) i kłoski żeńskie (dół)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Rośliny z krótkim czołgającymi się kłączami, tworzą ±luźne darnie, 10-30cm wysokości.

Blaszka liściowa naga.

Pęcherzyki okrągło-trójgraniaste, (2)2.5-3mm długości, gęsto owłosione na całej powierzchni.

Przysadki kłosów męskich i żeńskich rdzawo-brunatne, szeroko białobłoniasto obrzeżone, nagie lub rzadziej z krótkimi białawymi włoskami.

Kwiatostan 2-4cm długości. Kłosów żeńskich 2(3), (0.5)1-1.5cm długości, ok. 4mm szerokości. Kłos męski 1-2cm długości i 3-3.5mm szerokości

Liście 3-4mm szerokości, nieco krótsze od łodygi, grubawe, sztywne, ciemnozielone, dolne pochwy ciemne, zwykle kasztanowobrunatne.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Częsta. Widne lasy, wrzosowiska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#4
am.050423-4
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Sławkowa/
#8
sm.100429-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Starościn/
#1
jmak.110422-1
leg. Jarosław Makowski
/Degerfeld, Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.853 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.630 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.619 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.148+186 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.330 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.665 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.312+t19 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.313 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.855 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji