atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Anagallis arvensis L. [🔉 * ar·wen·sis]

kurzyślad polny
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
15.06.2007, Skierniewice; copyright © by Adam Dobrzański
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
f. azurea o niebieskich kwiatach
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Anagallis (kurzyślad)kl 9254

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Częsty; pola, przydroża, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030618.12.03 - Anagallis arvensis (kurzyślad polny); Zdbice, k. Wałcza
030618-12
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #4
znalezisko 20180700.1.pk - Anagallis arvensis (kurzyślad polny); OB
180700-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB/
/f. azurea/ #2
znalezisko 00010000.116.jmak - Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
116
leg. Jarosław Makowski #2
znalezisko 20210906.3.kkcz - Anagallis arvensis (kurzyślad polny); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210906-3
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #2