atlas-roslin.pl

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]

widlicz alpejski, widłak alpejski
Diphasium alpinum (L.) Rothm. · Lycopodium alpinum L.
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
13.06.2009, M. Fatra; copyright © by Jacek Soboń
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Diphasiastrum (widlicz)kl 2884
Pędy nadziemne, płożące się do 50 cm długości, gałązki boczne wzniesione na (3) 5 – 10 cm, bogato rozgałęzione już od nasady. Kłosy zarodnionośne siedzące, pojedynczo na końcu gałązki. Gałązki tylko nieznacznie spłaszczone (na zacienionych stanowiskach ±spłaszczone), na przekroju poprzecznym zaokrąglono-rombowate do okrągłych.

space

Zarodnikuje w okresie od lipca do września.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.135 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
Górskie i podgórskie łąki na kwaśnym podłożu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090613.2.js - Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski); M. Fatra
090613-2
leg. Jacek Soboń
/M. Fatra/ #6
znalezisko 20070629.8.and - Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski); TPN, Dolina za Mnichem
070629-8
leg. Anna Nowak-Dańda
/TPN, Dolina za Mnichem/ #2
znalezisko 20090612.2.dt - Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski); Babia Góra, Beskid Żywiecki
090612-2
leg. Dariusz Tlałka
/Babia Góra, Beskid Żywiecki/ #2
znalezisko 20090716.2.kc - Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski); Czerwone Wierchy
090716-2
leg. Krzysztof Ciesielski
/Czerwone Wierchy/ #4
znalezisko 00010000.am_3.m - Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski); Feldberg, Niemcy
am_3
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/ #12

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]Diphasium alpinum (L.) Rothm. [🔉 di·fa·si·um], Lycopodium alpinum L.(pl) widlicz alpejski · widłak alpejski
(lat.) -aster, -astra, -astrum suff.
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)

mieszaniec Diphasiastrum alpinum (L.) Holub

wystepowanie
Diphasiastrum ×oellgaardii · widlicz Øllgaarda
widłak Øllgaarda
Diphasiastrum alpinum × tristachyum · Lycopodium ×oellgaardii
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Diphasiastrum tristachyum · widlicz cyprysowy
widłak cyprysowy
Diphasium tristachyum · Lycopodium tristachyum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.136)
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)