atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Impatiens noli-tangere L.

niecierpek pospolity
Impatiens Impatiens Impatiens ImpatiensImpatiensniecierpek pomarańczowy (Impatiens capensis)niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
30.05.2002, dolina Bystrzycy, las liściasty; copyright © by Marek Snowarski
Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere
kwiat, widok z przodu
Impatiens noli-tangere
kwiat, widok z boku

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Impatiens (niecierpek)kl 843
Z każdego boku blaszki liściowej po 7 – 16 (20) ząbków.

space

występowanie

Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020530.2.02 - Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity); dolina Bystrzycy, las liściasty
020530-2
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, las liściasty/ #3