atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Urtica dioica L. [🔉 ur·ti·ka di·o·i·ka]

pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
26.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Urtica dioica
kwitnący osobnik żeński
Urtica dioica siewka (rozwój pokrzywy zwyczajnej)
3D
owłosienie łodygi
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Urtica (pokrzywa)kl 2749
Urtica dioica siewka (rozwój pokrzywy zwyczajnej)
3D
owłosienie łodygi, włoski parzące
Urtica dioica
Urtica dioica
Bylina o długich, podziemnych, pełzających, żółtawych rozłogach. Dwupienna. Cała mniej lub bardziej pokryta krótkimi zwykłymi włoskami i dłuższymi, odstającymi włoskami parzącymi, czasem niemal naga.

space

Blaszka liściowa szerokojajowata, jajowata do lancetowatej, rzadko kiedy wąskolancetowata, wierzchołek zaostrzony, nasada zwykle sercowata, brzeg grubo piłkowany, rzadziej gruboząbkowany; blaszka (1.5) 5 – 10 (20) cm długości, (0.5) 3 – 5 (12) cm szerokości, ogonek liściowy zwykle krótszy od połowy długości blaszki, 1.5 – 5 (7) cm długości, przylistki niezrośnięte, lancetowate do jajowatych, całobrzegie, 7 – 10 mm długości.

Górna powierzchnia blaszki liściowej owłosiona, rzadko wyłysiała, ciemno do szarozielona, matowa; dolna powierzchnia owłosiona, często na nerwach z silnymi włoskami parzącymi.

space

Kwiatostany zaczynają się od 7 – 14 węzła. Kwiatostan męski wzniesiony, wiechowaty, rzadki, 6 – 12 cm długości, zwykle dłuższy od ogonków liściowych. Pręciki 4. Kwiatostan żeński krótszy, kłosowaty lub groniasty, podczas kwitnienia wzniesiony, po kwitnieniu zwieszony, z długimi włoskami parzącymi (zwłaszcza na listkach okwiatu). Znamię słupka jedno, pędzelkowate.

space

Kwitnienie do czerwca do października.

zmienność

Gatunek zmienny pod względem wielkości, rozgałęzień pędów, barwy, formy i wielkości liści oraz stopnia pokrycia włoskami parzącymi.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Gatunek pospolity na terenie całej Polski.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030626.52.03 - Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna); Zdbice, k. Wałcza
030626-52
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #2
znalezisko 20090331.1.js - Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
090331-1
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20130624.1.pk - Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna); Toczyski Podborne gm. Jabłonna Lacka woj. mazowieckie
130624-1
leg. Paweł Kalinowski
/Toczyski Podborne gm. Jabłonna Lacka woj. mazowieckie/
/ssp. subinermis/ #2
znalezisko 20130000.B38b_13.13 - Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
130000-B38b_13
leg. Marek Snowarski #4

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
🌱
Roślina lecznicza. Młode liście po sparzeniu jadalne. Roślina włóknista niskiej jakości (włókna stosunkowo krótkie i grube).

space

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Urtica dioica L. [🔉 ur·ti·ka di·o·i·ka](pl) pokrzywa zwyczajna
(gr.) dioicus, -a, -um adj.
dwupienny; złożenie greckich: przedrostka di- "dwu-" i oikos "dom"; epitet stosowany dla gatunków "dwudomnych", gdzie kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na różnych egzemplarzach