atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » Ord.Saxifragales » core Sxf » Sxf alliance » Fam.Saxifragaceae » Chrysosplenium »

Chrysosplenium alternifolium L. [🔉 chri·sos·ple·ni·um *]

śledziennica skrętolistna, śledziennica naprzemianlistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
08.04.2004, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
kwiaty
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
kwiaty
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Chrysosplenium (śledziennica)kl 8843

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Częsta. Wilgotne lasy, źródliska.Częsta. Wilgotne lasy, źródliska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040408.3.04 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina Bystrzycy
040408-3
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/ #2
znalezisko 20020427.6.02 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020427-6
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #4
znalezisko 20090409.1.sm - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Równina Torzymska, Nowy Młyn
090409-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Nowy Młyn/ #3
znalezisko 00010000.09_1b25.jmak - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Sigmaringen, Niemcy
09_1b25
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy / #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
🌱
"runa leśnego"
wysokość: do 5 cm
kwitnienie: od kwietnia do maja

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin