atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Chrysosplenium alternifolium L.

śledziennica skrętolistna śledziennica naprzemianlistna
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
08.04.2004, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
kwiaty
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
kwiaty
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Chrysosplenium (śledziennica)kl 8843

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Wilgotne lasy, źródliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040408.3.04 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina Bystrzycy
040408-3
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/ #2
znalezisko 20020427.6.02 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020427-6
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #4
znalezisko 20090409.1.sm - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Równina Torzymska, Nowy Młyn
090409-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Nowy Młyn/ #3
znalezisko 00010000.09_1b25.jmak - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna); Sigmaringen, Niemcy
09_1b25
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy / #2