takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thymus kosteleckyanus Opiz

macierzanka pannońska
Thymus pannonicus All. p.p. (1)
ThymusThymusmacierzanka halna (Thymus alpestris)macierzanka nagolistna (Thymus glabrescens)
skróty
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
22.06.2006, kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych; copyright © by Błażej Gierczyk
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Thymus (macierzanka)kl 5340

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060622.2.bg - Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska); kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych
060622-2
leg. Błażej Gierczyk
/kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych/ #7