atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Thymus kosteleckyanus Opiz [🔉 ti·mus *]

macierzanka pannońska
Thymus pannonicus All. p.p. (1)
Thymus Thymus Thymus ThymusThymusmacierzanka halna (Thymus alpestris)macierzanka nagolistna (Thymus glabrescens)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
22.06.2006, kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych; copyright © by Błażej Gierczyk
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Thymus (macierzanka)kl 5340

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060622.2.bg - Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska); kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych
060622-2
leg. Błażej Gierczyk
/kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych/ #7