atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.134)

Salvinia natans (L.) All.

salwinia pływająca
Salvinia natans All.
Salvinia natans
pokrój; Gdańsk, rejon hipermarketu Geant, Lasy Oliwskie; copyright © by Marcin S. Wilga
Salvinia natans
pokrój
Salvinia natans (salwinia pływająca)
zbliżenie górnej powierzchni liścia
Salvinia natans (salwinia pływająca)
korzenie
Salvinia natans (salwinia pływająca)
salwinia nie wytwarza prawdziwych korzeni, jedynie korzeniopodobne nitkowate wyrostki, które są przekształconym trzecim liściem
Salvinia natans (salwinia pływająca)
sporocarpia
Salvinia natans (salwinia pływająca)
Salvinia natans (salwinia pływająca)
Salvinia natans (salwinia pływająca)

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne. Łodyga słabo rozgałęziona, do 15 (20) cm długości.

space

Sporokarpia tworzą się u nasady odcinków zanurzonego, korzeniopodobnego liścia, w okresie sierpień – wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.134 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Stojące wody, stawy, starorzecza.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — roślina wodna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne