atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Thuja occidentalis L.

żywotnik zachodni
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
osobnik młodociany; 16.09.2006, Góry Bystrzyckie, Mostowice; copyright © by Michał Smoczyk
Thuja occidentalis
pokrój
Thuja occidentalis
kora
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
młode szyszki
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
XL
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
XL,3D
łuski, górna strona pędu
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
XL,3D
łuski, spód pędu
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
XL,3D
górna strona, szyszka

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Thuja (żywotnik)kl 2570
Thuja occidentalis
łuskowate liście z gruczołkami
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
3D
Drzewo do 20 m wysokości; w odmianach o różnym pokroju i sile wzrostu, także krzewiaste. Pędy przewodnie spłaszczone i gęsto pokryte łuskami.

space

Szyszki 8 – 10 mm długości, zwykle z 3 – 5 parami łusek, z drobnymi hakowatymi przydatkami.

występowanie

Najczęściej uprawiana tuja. Drzewo; także liczne odmiany różniące się siłą wzrostu, w tym krzewiaste; liście u odmian mogą być żółte lub trwale młodociane (igiełkowate).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: północno-wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XVIIw. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
🌱
Najczęściej uprawiany u nas wiecznie zielony „iglak” w wielu odmianach różniących się pokrojem, wysokością, barwą i formą łusek. Gatunek występuje na wschodzie Ameryki Północnej, jako drzewo o wąskiej koronie, do 20 m wysokości; rośnie przeważnie na glebach mniej lub bardziej podmokłych, wilgotnych. Uprawiane odmiany są zwykle znacznie niższe, pokrój może być od wąskostożkowatego do jajowatego a nawet kulistego u form krzaczastych, bez wyróżniającego się przewodnika. Odmiany młodociane i przejściowe mają w miejsce łusek liście igiełkowate, co nadaje pełniejszą, puszystą fakturę krzewu lub drzewka. Ciekawie wyglądają odmiany o mniej lub bardziej złocistożółtym zabarwieniu łusek.

space

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: przeciętna ogrodowa
Stanowisko słoneczne, szczególnie w przypadku odmian złocistych; stosunkowo dobrze znosi zacienienie ale wygląda wtedy mniej dekoracyjnie. Gleba przeciętna, ważne jest aby była wilgotna. Z uwagi na wysokie wymagania wodne i płytki system korzeniowy, na glebach okresowo zbyt suchych mogą zasychać końcówki gałęzi a nawet całe egzemplarze. Zwłaszcza grozi to w miejscach przewiewnych, narażonych na suche wiatry; bezpieczniejsze są rośliny rosnące w grupach z innymi drzewami i krzewami. Najlepiej rośnie na glebach nie kwaśnych, wapiennych.

space

≈ odmiany i dostępność (#40/54)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #40)

• Aurescens #1 • Brabant #2 (szybko rosnąca, piramidalna; żywopłotowa) • Brobeck's Tower #1 (karłowa, wąskokolumnowa) • Cloth of Gold #1 • Columna #1 • Danica Aurea #1 • Europe Gold #1 • Fastigiata #1 • Filiformis (gałązki sznurkowate) • Globosa #1 • Golden Globe #2 (kulista; igły żółte) • Golden Tuffet #2 (karłowa; igły ciemnożółte) • Green Rocket #1 • Holmstrup #1 • Hoseri #2 (kulista; do 80 cm wysokości; dawna odmiana polska) • Janed Gold (Golden Smaragd) #1 (igły żółte; pochodzi od Smaragd) • King of Brabant #1 (gęściejsza i regularniejsza niż Brabant) • Kórnik #1 • Krakus #1 • Latvia #1 • Lesdama (Dark Embers) #3 (igły b. ciemne, kora pomarańczowa; pochodzi od Smaragd) • Little Champion #1 • Little Giant #1 • Magdalena #1 (kulista; igły żółte, biało pstre) • Ohlendorfii #2 (jajowata; pędy długie, sznurkowate) • Pyramidalis Compacta #1 • Rheingold #2 (pokrój szeroki, zwarty; igły ciemnożółte) • Salland #1 • Selena #2 (kulista; do 1.5 m wysokości; kolor żółtoseledynowy) • Smaragd #3 (piramidalna; igły soczysto zielone; polecana na żywopłoty) • Smaragd Light #1 • Smaragd Variegata #2 (piramidalna; pędy soczysto zielone, biało cętkowane, wyraźniejsze wiosną) • Smaragd Witbount #1 • Spiralis #1 • Sunkist #1 • Teddy #2 • Wareana Lutescens #1 (walcowata; igły żółtawe) • Waxen #1 • Woodwardii #1 • Yellow Ribbon #3 (stożkowata; kolor złotożółty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150307.1.15 - Thuja occidentalis (żywotnik zachodni); Park Grabiszyński, Wrocław
150307-1
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/ #6, 3.3D
znalezisko 20111022.10.11 - Thuja occidentalis (żywotnik zachodni); Wrocław
111022-10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #11, 7.3D
znalezisko 20030416.2.bl
030416-2
leg. Barbara Łotocka #3
znalezisko 20010820.1.bl
010820-1
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 00010000.20.jbs - Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
20
leg. Joanna Boisse
/cv. Golden Globe/ #4
znalezisko 20111226.3.11 - Thuja occidentalis (żywotnik zachodni); Kościerzyna, cmentarz przy ul. Kaplicznej
111226-3
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna, cmentarz przy ul. Kaplicznej/ #4
znalezisko 20051000.3.bl
051000-3
leg. Barbara Łotocka #1

mieszaniec Thuja occidentalis L.

Thuja plicata · żywotnik olbrzymi
takson uprawiany [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]