antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Vicia dasycarpa Ten.

wyka pstra
Vicia glabrescens (Koch) Heimerl · Vicia villosa Roth. ssp. varia (Host) Corb.
Vicia dasycarpa (wyka pstra)
30.05.2002, dolina Bystrzycy, las liściasty; copyright © by Marek Snowarski
Vicia dasycarpa (wyka pstra)
kwiatostany
Vicia dasycarpa (wyka pstra)
pokrój

cechy charakterystyczne

Vicia dasycarpa (wyka pstra)
Roślina jednoroczna; naga, wyłysiała lub przylegająco, krótko owłosiona, włoski do 0.5 mm długości. Pędy pokładające się lub pnące się, 25-100(130)cm długości. Łodygi żeberkowane, cienkie, wiotkie.

space

Grona kwiatowe luźne (2)5-15(30)-kwiatowe. Kielich rzadko owłosiony do ± nagiego, dolne ząbki kielicha wąsko trójkątne, krótsze lub długości rurki kielicha. Korona 10-16 mm długości, fioletowa do czerwonofioletowej.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Piaski, ugory, polany leśne, pola, tereny kolejowe, miejsca ruderalne. Na glebach różnego rodzaju, zwykle lekkich, preferuje miejsca nasłonecznione, ciepłe, suche.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: 1898r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020530.8.02 - Vicia dasycarpa (wyka pstra); dolina Bystrzycy, las liściasty
020530-8
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, las liściasty/ #5
znalezisko 20090617.6.sm - Vicia dasycarpa (wyka pstra); Równina Torzymska, Rzepin
sm.090617-6
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/ #8