atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Acer negundo L.

klon jesionolistny jesioklon
Negundo aceroides Moench · Negundo fraxinifolium Nutt.
Acer negundo (klon jesionolistny)
korona; fragment korony osobnika żeńskiego z widocznym ulistnieniem i owocostanami; widoczne niebieskawe zabarwienie młodych pędów. Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa; 26.06.2015 copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Acer negundo (klon jesionolistny)
liść; pojedynczy liść złożony widziany z góry; Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostany żeńskie z zawiązanymi owocami
Acer negundo (klon jesionolistny)
przekwitłe kwiatostany męskie
Acer negundo (klon jesionolistny)
XL,3D
owoc
Acer negundo (klon jesionolistny)
owocostan; fragment korony z licznymi owocostanami; Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; szczytowy odcinek pędu z widocznymi kwiatostanami męskimi
Acer negundo (klon jesionolistny)
pęd; fragment gałęzi z przekwitającymi kwiatami męskimi
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; w pełni rozwinięty żeński kwiatostan z widocznymi kremowo żółtymi szyjkami słupków
Acer negundo (klon jesionolistny)
kwiatostan; w pełni rozwinięty żeński kwiatostan z widocznymi kremowo żółtymi szyjkami słupków
Acer negundo (klon jesionolistny)
Acer negundo (klon jesionolistny)
Acer negundo (klon jesionolistny)
Acer negundo (klon jesionolistny)
XL
Drzewo dwupienne, do 20 m wysokości. Korona nieregularna, szeroka, luźna, gałązki często zwieszone; pień niski lub jest ich kilka. Kora podłużnie spękana; brązowa do szarej.

Pędy roczne nagie, zielone, z szaroniebieskim nalotem woskowym, lśniące. Pąki jajowate do półkulistych, szare, 3 – 8 mm długości, z omszonymi łuskami.

Liście nieparzystopierzastozłożone, z 1 – 2 (3) parami listków. Listki bywają 2 – 3-klapowe, zwłaszcza szczytowy. Jesienią bladożółte.

Kwiatostany zwieszone, żeńskie groniaste, męskie w formie zwartej wiechy. Kwiaty bez płatków korony. Męskie na długich szypułach, do 6 cm; pręcików 4 – 6, z długimi nitkami. Żeńskie kwiaty na szypułkach 6 – 8 mm długości. Owoce ustawione względem siebie pod kątem <45°; skrzydełko owocu zagięte na szczycie ku sobie; szypułka owocu 2 (3) cm długości..

Kwitnie przed listnieniem, w marcu-kwietnie. Owoce dojrzewają we wrześniu i często utrzymują się na drzewie do wiosny.

występowanie

Acer negundo (klon jesionolistny)
owocostan; fragment korony z dojrzałymi owocami (skrzydlakami); Kraków; Dolina Wilgi - hałdy Solvaju
Acer negundo (klon jesionolistny)
grupa; widziana z boku grupa kilku osobników męskich i żeńskich; Kraków; Wola Duchacka Zachód; zieleń osiedlowa
Acer negundo (klon jesionolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Drzewo pochodzi z Ameryki Północnej. Rośnie szybko i jest krótkowieczne.

Częsty w Polsce; ekspansywne drzewo o charakterze inwazyjnym. Gatunek sadzony (liczne odmiany o ozdobnych liściach) ale i często zdziczały. Jest już w zasadzie zadomowiony w dolinach rzek i na terenach ruderalnych; na glebach bardzo suchych do wilgotnych, także na glebach słabych. Odporny na mrozy i suszę.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (wschodnie rejony) [czas przybycia na teren Polski: 1808r. (introdukcja); 1899r. (1873r.?)]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 17pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Doliny rzeczne, siedliska lasów łęgowych, siedliska antropogenicznie zaburzone, obszary chronione.
- powód uprawy: Dawniej często stosowane drzewo ozdobne. Niewymagające, szybko rosnące, odporne na suszę i mróz.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Rozprzestrzenia się od dawna i często w całym kraju; szczególnie w dolinach rzek i na siedliskach ruderalnych.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy w miejscach zagrożonych ekspansją tego gatunku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050318.10.js - Acer negundo (klon jesionolistny); Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia
050318-10
leg. Jacek Soboń
/Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia / #6
znalezisko 00010000.09_3_1.jmak - Acer negundo (klon jesionolistny); Niemcy Freiburg
09_3_1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy Freiburg/ #5
znalezisko 00010000.Acr6.bl - Acer negundo (klon jesionolistny)
Acr6
leg. Barbara Łotocka #8
znalezisko 20110922.2.11 - Acer negundo (klon jesionolistny); Wrocław, Nowy Dwór
110922-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Nowy Dwór/ #5, 3.3D
znalezisko 20031016.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny)
031016-1
leg. Barbara Łotocka #18
znalezisko 20030422.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Ursynów
030422-1
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Ursynów/ #2
znalezisko 20120415.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Grochów
120415-1
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Grochów/ #1
znalezisko 20120331.1.bl - Acer negundo (klon jesionolistny); Warszawa, Grochów
120331-1
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, Grochów/
/męski/ #2
znalezisko 20111106.11.11 - Acer negundo (klon jesionolistny); Park Grabiszyński, Wrocław
111106-11
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/ #21, 3.3D
znalezisko 00010000.3.wm - Acer negundo (klon jesionolistny)
3
leg. Waldemar i Maria Mazur #37
znalezisko 20150626.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny)
150626-1
leg. Waldemar i Maria Mazur #46
znalezisko 20160402.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny); Kraków; Kurdwanów [hałdy Solvaju]
160402-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Kraków; Kurdwanów [hałdy Solvaju]/ #5
znalezisko 20160407.1.wm - Acer negundo (klon jesionolistny); Kraków; Bonarka [glinianki]
160407-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Kraków; Bonarka [glinianki]/ #9
znalezisko 20200412.1.jmak - Acer negundo (klon jesionolistny)
200412-1
leg. Jarosław Makowski #4

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Acer negundo (klon jesionolistny)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

≈ odmiany i dostępność (#9/16)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #9)