atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geum urbanum L.

kuklik pospolity
Parageum montanum (L.) Hara
Geum urbanum (kuklik pospolity)
18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum
kwiat, przekrój podłużny
Geum urbanum
owoc
Geum urbanum (kuklik pospolity)
liść łodygowy, widoczne większe przylistki niż u kuklika zwisłego
Geum urbanum (kuklik pospolity)
liść łodygowy, widoczne większe przylistki niż u kuklika zwisłego
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Geum (kuklik)kl 4675

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity; lasy liściaste i ich skraje, zarośla, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020511.8d.02 - Geum urbanum (kuklik pospolity); dolina rz. Bystrzyca, Wrocław
020511-8d
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzyca, Wrocław/ #6
znalezisko 20190507.6.kkcz - Geum urbanum (kuklik pospolity); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190507-6
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewka/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Geum urbanum (kuklik pospolity)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne