takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt

konwalijka dwulistna
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski XL
Maianthemum bifolium
owoce
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
niedojrzałe owoce
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
XL
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

występowanie

Maianthemum bifolium
łan roślin
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Lasy.

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · bylina okrywowa lub zadarniająca

Wymagania: światło · cień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_10_33.jmak - Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna);  Niemcy, Donautal
jmak.09_10_33
leg. Jarosław Makowski
/ Niemcy, Donautal / #2
znalezisko 20020512.1.02 - Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020512-1
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #3