antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Bromus sterilis L.

stokłosa płonna
na stronie — występowanie · znaleziska
Bromus sterilis (stokłosa płonna)
10.05.2002, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Bromus sterilis (stokłosa płonna)
Bromus sterilis (stokłosa płonna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020510.6.02 - Bromus sterilis (stokłosa płonna); Wrocław
020510-6
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #11